Starten van een Kredietunie

START EEN KREDIETUNIE
Er komt veel kijken bij het starten van een kredietunie: Keuze welk model u wilt hanteren, opstellen van statuten en reglementen, kiezen van een financieringsmethode en opstellen van het kredietverlening proces.

De Vereniging Samenwerkende kredietunies heeft de volgende instrumenten om u te helpen:

 • Stappenplan starten kredietunie.
 • Statuten en opstartadvies voor centrale kas model of bemiddelingsmodel.
 • Ondersteuning bij het aanvragen van subsidies of andere financiële bijdragen in  voor opstartkosten (bij brancheorganisaties, gemeenten, provincies e.d.).
 • Juridische documentatie voor het aantrekken van funding (in de vorm van perpetuals, obligaties, deposito’s of lidmaatschap bij bemiddeling).
 • Handboeken voor alle processen in de kredietunie rond de kredietbeoordeling en verstrekking.
 • Handboeken en instructie voor het coachingsproces.
 • Juridische documentatie voor het verstrekken van de lening.
 • Ondersteuning vanuit de Vereniging bij de start van een eigen kredietunie.
 • Een communicatieplan voor kredietunies.

Deze producten vormen samen de instrumenten set voor de start van een eigen kredietunie. Deze set is ontwikkeld met eigen materiaal van de kredietunies en aangevuld met ondersteuning van een subsidie van het ministerie van Economische Zaken. De set kunnen wij beschikbaar stellen voor € 1500,- voor nieuwe kredietunies die zich aansluiten als aspirant-lid. Aspirant-lidmaatschap kost € 250,-.

Daarnaast verzorgt de Vereniging:

 • Het waarborgen van de kwaliteit via het kwaliteitskader
 • De landelijke zichtbaarheid van kredietunies
 • Gezamenlijke inkoop waar nodig (systemen, suppliers)
 • Lead generatie
 • Een  Kennisbank met wetsartikelen, nieuwsfeiten en ervaringen van collega’s
 • Belangenbehartiging nationaal en lobby

Kredietunies die zijn opgericht en de operationele fase al hebben bereikt of binnenkort van start gaan, kunnen lid worden van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies.

Aspirant leden
Opstartende initiatieven kunnen aspirant lid worden en zodoende ook delen in de kennis van de Vereniging en ondersteuning krijgen.

Als het aspirant-lid de operationele fase bereikt kan zij volwaardig lid worden. Voorwaarde is wel dat het initiatief dan voldoet aan de kwaliteitseisen van de vereniging.