Kredietunie

Kredietunie – Investeren in kredietverlening aan het MKB

Welkom bij de Vereniging van samenwerkende kredietunies en kredietcoöperaties, kortweg Samenwerkende Kredietunies. De Vereniging behartigt de belangen van aangesloten leden en aspirant leden (Kredietunies i.o.), en heeft als doel meer mogelijkheden creëren voor coöperatieve kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf in Nederland.

De Vereniging doet dit door te zorgen voor kennis opbouw en kennsuitwisseling, en ondersteunt nieuwe en bestaande initiatieven bij de ontwikkeling van hun eigen Kredietunie.

Een vijftal partijen die waren met het opzetten van een eigen Kredietunie, nam het initiatief tot de oprichting van deze Vereniging. Het ministerie van Economische Zaken steunt de Vereniging met een subsidie.

Kredietunies en kredietcoöperaties in Nederland richten zich op kredietverlening van ondernemers aan andere ondernemers. Zowel de kredietverstrekkers als de kredietnemers worden lid van de kredietunie of kredietcoöperatie. Kredietnemers worden daarnaast ondersteund door een coach, meestal een van de andere ondernemers die lid is van de Kredietunie.

Bundeling van krachten

Voor het ontstaan en de groei van levensvatbare kredietunies zijn onder andere aangepaste wetgeving, heldere formats voor werkprocessen, en een systeem van kwaliteitsborging nodig. De initiatiefnemers bundelen in de Vereniging Samenwerkende Kredietunies hun krachten, om zodoende succesvol te kunnen werken aan een optimaal klimaat voor het uitbouwen van het kredietuniemodel.