De afgelopen jaren hebben spaarders weinig tot niets op hun spaartegoed ontvangen en banken vergoeden nu maar tot 1 procent rente op deposito’s. De rente loopt iets op, maar de rentevergoeding zal in de komende tijd tot maximaal 2 procent stijgen. Tijd om als spaarders op zoek te gaan naar alternatieven waarmee een hoger rendement kan worden behaald. Je wilt tenslotte de inflatie (gelukkig gedaald tot 4,7 % in juli 2023) kunnen voorblijven.

Kredietunies als serieuze speler
De VSK is 10 jaar geleden als eerste belangenorganisatie voor zakelijke kredietunies in Nederland gestart in reactie op de krediet- en bankencrisis. Mkb-ers hadden (en hebben nog steeds) de behoefte aan alternatieve financiering en particuliere en zakelijke beleggers zochten naar een aantrekkelijk beleggingsrendement.

Kredietunies treden nu al jaren op als bemiddelaar bij het tot stand komen van bedrijfsfinancieringen. Via de belangenorganisatie VSK worden beleggers (mede-ondernemers uit de regio of branche) en mkb-ondernemers die op zoek zijn naar een bedrijfskrediet, bij elkaar gebracht. Ondernemers kunnen rechtstreeks en zonder tussenkomst van allerlei platforms beleggen in andere mkb-ondernemers. Ze kunnen alle onderliggende info over de respectievelijke bedrijfsfinanciering inzien door lid te worden van een kredietunie. Vooral onze persoonlijke en democratische werkwijze binnen kredietunies heeft ertoe geleid dat ook kredietunies nu succesvol opereren op de lokale en sectorale bedrijfsfinancieringsmarkt.

Hoe werkt een kredietunie?
Een kredietunie zorgt voor een zeer transparante toegankelijkheid van de kapitaalmarkt. Elke kredietunie werkt in vier stappen.

Stap een: De kredietcommissie gaat een persoonlijk gesprek aan met de mkb-er die aan aanvraag doet voor een financiering en buigt zich over de financieringsaanvraag en beoordeelt in algemene termen de levensvatbaarheid en kredietwaardigheid. Stap twee: Als de kredietcommissie positief is, dan wordt er door hen een risico-inschatting gemaakt, de eventuele zekerheden geregeld en een daarbij horende rente (waarop ook het rendement voor de investerende leden is gebaseerd. Stap drie: Hierna wordt de aanvraag met alle relevante gegevens voorgelegd aan de leden. Dat kan via een pitch van de aanvrager of via de interne kanalen van een kredietunie (o.a. via e-mail). Stap vier: Zodra de leden akkoord zijn en uit het midden van de leden een ervaren coach is aangewezen, wordt de bedrijfsfinanciering verstrekt.

Na verstrekking en/of passering zorgt een kredietunie uiteraard ook voor de administratieve afwikkeling, de nodige rapportages (ook via de coach) en eventuele aanpassingen. Is er een onvoorziene tegenslag binnen het gefinancierde bedrijf? Dan volgt een gesprek met de kredietcommissie en de coach om een oplossing te vinden waar alle partijen achter kunnen staan. De persoonlijke aanpak staat hierbij altijd voorop.

De toegevoegde waarde van kredietunies op de bedrijfsfinancieringsmarkt
Kredietunies financieren mkb-ers die voorheen vooral waren aangewezen op grote banken en grote investeerders. Ze zijn uitstekend toegerust om snel te schakelen. Zodra er groen licht vanuit een kredietcommissie komt, worden de investerende leden/ beleggers via/vanuit de centrale kas in staat gesteld om deel te nemen. De leden leren elkaar daarnaast ook persoonlijk kennen en uit deze contacten komen vaak ook weer andere samenwerkingen en projecten voort.

Kredietunies maken het voor iedere ondernemer mogelijk (ook vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt) om te investeren in het eigen mkb om daarmee alternatief te beleggen en om een “beleggingsportefeuille” op te bouwen met bedrijven die ze zelf op een persoonlijke manier hebben leren kennen.

Kredietunies zijn populair bij het mkb
Veel ondernemers hebben de weg naar een kredietunie gevonden. Als kredietnemer, maar ook als kredietgever. Rechtstreeks investeren in interessante projecten is voor veel ondernemer de manier om sociaal rendement te maken vergezeld van een goed beleggingsrendement op de verstrekte lening.

In deze tijd van lage rentes is het gemiddeld netto rendement op kredietunie-projecten veel hoger dan op een spaarrekening of beleggingsrekening. Inmiddels is dit rendement (cq. rente op de lening..) zich naar boven aan het ontwikkelen en volgt ook een kredietunie de trend van de stijgende rente.

Aan u de keuze om te investeren als lid via een kredietunie. Aan projecten geen gebrek.

Investeer ook via een kredietunie en wordt een tevreden en betrokken lid!.