Europese regeldrang en hervormingen belasten kredietunies. Met name in Nederland.

Geconfronteerd met een hele reeks hervormingen die van invloed kunnen zijn op de mogelijkheid om hun gemeenschappen te kunnen bedienen, hebben leden van het European Network of Credit Unions (ENCU) het afgelopen jaar er bij verschillende beleidsmakers van de Europese Unie (EU) op aangedrongen om een ​​evenredige behandeling toe te passen op kredietunies over verschillende punten die in de zittingsperiode van het Europees Parlement aan de orde kwamen en komen.

COVID-19 Credit Union Resources | World Council of Credit Unions

ENCU voerde de virtuele outreach-inspanning uit met vertegenwoordigers van de leden van het Europees Parlement (MEP’s), de lidstaten in de Raad van de Europese Unie, DG FISMA, DG JUST en andere kantoren in de Europese Unie. Acht Europese kredietverenigingen en de World Council of Credit Unions  (WOCCU) vormen samen ENCU, dat dient als een platform om informatie, ideeën en strategieën tussen landen uit te wisselen en als een verenigde stem te spreken over Europese beleids- en regelgevingskwesties die van invloed zijn op kredietunies.

ENCU werkt eraan om ervoor te zorgen dat het kredietuniemodel wordt erkend binnen de voorgestelde hervormingen die aan het Europese Parlement worden voorgelegd. Enkele van de problemen die in deze zittingsperiode spelen, zijn:

  • de Digital Operational Resilience Act (DORA), die nieuwe vereisten voor operationele weerbaarheid en rapportage wil opleggen;
  • De EUcrowdfundingverordening (ECSPR)
  • de richtlijn consumentenkrediet, die de openbaarmaking van leningen wil herzien;
  • Sustainable Finance om de transitie naar een duurzame economie te ondersteunen; en
  • het EU-bankenpakket, dat erop gericht is het toezicht op EU-banken te versterken.

Hoewel veel van deze veranderingen goed worden ontvangen, zoals de richtlijn consumentenkrediet, die de openbaarmaking in overeenstemming zal brengen met de moderne digitaliseringsontwikkelingen, en de overweging van de Europese Commissie om de taxonomie van duurzame financiering uit te breiden met sociale factoren, moeten we ervoor zorgen dat Ik zeker weet dat bij deze hervormingen rekening wordt gehouden met het non-profit coöperatiemodel van de kredietunie, zodat we kunnen blijven zorgen voor inclusieve economische groei voor EU-burgers”, zegt Andrew Price, WOCCU/ENCU Senior Vice President of Advocacy en General Counsel.

Deelnemende leden waren vertegenwoordigers van de:

World Council of Credit Unions on Twitter: "Non-performing loans in the EU  banking sector could reach or exceed levels seen during the Great Recession  says Mario Quagliariello, Director of Economic Analysis at @

World Council of Credit Unions is het wereldwijde handelsassociatie- en ontwikkelingsplatform voor kredietverenigingen. World Council bevordert de duurzame ontwikkeling van kredietverenigingen en andere financiële coöperaties over de hele wereld om mensen meer mogelijkheden te bieden door toegang tot hoogwaardige en betaalbare financiële diensten. World Council pleit namens het wereldwijde credit union-systeem voor internationale organisaties en werkt samen met nationale regeringen om wet- en regelgeving te verbeteren. De programma’s voor technische bijstand introduceren nieuwe instrumenten en technologieën om de financiële prestaties van kredietverenigingen te versterken en hun bereik te vergroten.

World Council heeft meer dan 300 programma’s voor technische bijstand geïmplementeerd in 90 landen. Wereldwijd bedienen 86.451 kredietverenigingen in 118 landen 375 miljoen mensen.