Een kredietunie als aanvulling voor gemeenten

Alternatieve financieringsvormen voor het MKB zijn steeds populairder. Naast de groei in microkredieten, informal investors en revolverende fondsen, stijgt nu ook het aantal kredietunies. Kredietunies kunnen een goede stimulans zijn voor het lokale MKB. Een prima onderwerp dus om te verkennen voor gemeenten en andere overheden. Hoe zit het in elkaar?

De opkomst van alternatieve financieringsvormen blijft – gelukkig – aanhouden. Door strengere eisen van de overheid en toezichthouders kunnen banken immers nauwelijks meer kleine tot middelgrote leningen verstrekken aan het MKB. Juist het MKB zelf snapt dat het MKB hierdoor gevaar loopt. Inmiddels heeft het MKB in verschillende gemeenten, regio’s of sectoren het initiatief genomen om zelf het MKB te ondersteunen met kredietunies.

Een kredietunie in het kort
Kredietunies  kun je het best vergelijken met de vroegere Boerenleenbank, een coöperatie waarbinnen boeren elkaar kredieten verstrekten. Een kredietunie is dan ook niets meer en niets minder dan een initiatief waarbij MKB-ondernemers via een gemeenschappelijke kas geld (per lening tot € 250.000) lenen aan andere MKB-ondernemers. Kenmerkend voor kredietunies is hun gemeenschapszin en hun betrokkenheid in een regio. Eén van de primaire doelen van een kredietunie is het delen van kennis en ervaring binnen het ondernemerschap; een kredietunie is van, voor en door ondernemers.

Gemeenten en kredietunies
Op het eerste gezicht lijkt het misschien niet logisch dat gemeenten kredietunies gaan verkennen. Toch kan het een goede toevoeging zijn voor gemeenten en andere overheden voor het stimuleren van de lokale/regionale economie. Ook kunnen gemeenten en andere overheden zo een ondersteunende rol spelen voor het MKB.

Het interessante is voor een gemeente de combinatie van het maatschappelijke betrokken en lokaal verbindende karakter met het stimuleren van de eigen economie. Zo ondersteunen vele gemeenten vanuit die gedachte inmiddels tal van lokale initiatieven en enkele gemeenten buigen zich nu ook over kredietunies.

Of een dergelijk initiatief interessant is voor uw gemeente of regio is afhankelijk van de lokale situatie. Maar ook de rol die een gemeente zou kunnen spelen, hangt af van de lokale situatie en het lokale beleid. Zo kan een gemeente faciliteren bij het opstarten van een kredietunie, met een veelheid aan mogelijkheden, maar ook kan een gemeente de rol van co-financier hebben.

Actuele aandachtspunten
De overheid wil onder meer – in de wens om de economie middels het MKB te blijven stimuleren – belangrijke juridische belemmeringen van kredietunies wegnemen. Ook de uiteindelijke inrichting en werkwijze zijn van groot belang voor het optimaal doen slagen van een Kredietunie. Denk alleen al aan de kredietwaardigheidbeoordeling van kredietvragers. Een onafhankelijk oordeel op het businessplan van de ondernemer in combinatie met het oordeel over zijn ondernemersvaardigheden vraagt om tijd en uiteindelijk een extra competentie van de beoordelaar. Enige achtergrond in de markt en de ondernemer is van groot belang. Daarnaast moet bijvoorbeeld ook de krediethistorie worden onderzocht.

Geen barrières, maar ook geen luchtkastelen
Ondanks deze twee aandachtspunten staat vast dat het MKB zich mede door deze vorm van financiering kan blijven ontwikkelen. De ontwikkeling van kredietunies is echter nog beperkt. Laten we dus vooral geen barrières opwerpen.
Kredietunies kunnen echter wel een wezenlijke bijdrage leveren. Daarbij is het een onderwerp dat juist voor gemeenten interessant kan zijn om te verkennen. Al is het alleen al vanwege de sociaal-maatschappelijke impact, in combinatie met een bijdrage aan de lokale economie.

Op verkenningstocht?
Wilt u meer weten? Bel de VSK gerust. We kunnen samen met u kijken welke mogelijkheden er wel en niet zijn binnen uw lokale situatie en binnen uw lokale beleid.