Het zal u en anderen niet verbazen dat alternatieve financieringen sterk in opkomst zijn. Reeds 15 procent van alle bedrijfskredieten van mkb-ondernemers (tot €1miljoen) komen uit andere bronnen dan de reguliere bank. Blijven we groeien?

Ook kredietunies vertegenwoordigen dergelijke bronnen en in de bijna 10 jaar dat we via de VSK in Nederland opereren hebben we ons steentje dan ook ruimschoots bijgedragen.
Mkb-ers zijn op zoek naar flexibiliteit en maatwerk in hun lopende en nieuwe financieringen. Vooral bij de jonge en startende ondernemers speelt dit een rol. Het zich jarenlang vastleggen bij één geldverstrekker zien ze niet zitten (vooral de RABO verliest terrein binnen de landbouw). Ze willen makkelijk kunnen overstappen, aflossen/bijlenen of de looptijd van hun financiering aanpassen.

De grootbanken ontbreekt het aan de mogelijkheid om maatwerk bieden omdat ze gecentraliseerd en (Basel-) gestandaardiseerd zijn. Ze zitten vast aan hun eigen systemen en Europese boekhoudregels. Nieuwe aanbieders hebben echter geen last van de wet van de remmende voorsprong. Ze kunnen fintech-oplossingen gebruiken die nu state of the art zijn en waar banken nog lang niet klaar voor zijn.

Onze doelgroep

Volgens de Kamer van Koophandel waren er op 1 januari 2023 maar liefst 2.325.141 actieve ondernemingen in Nederland. Op 1 januari 2022 was het aantal bedrijven 2.199.573. Een groei in het aantal bedrijven van zo’n 6%. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan 60% van de toegevoegde waarde en maar liefst 70% van de werkgelegenheid. Het aantal mkb-bedrijven was op 1 januari 2023 zo’n 449.850. 

Kredietunies en andere non-bancaire financiers zijn onmisbaar geworden voor het mkb. Toegegeven: banken zijn nog altijd de grootste financier voor het mkb, maar het marktaandeel neemt al jaren af. Mkb-financieringen onder de €1 miljoen en vastgoedfinancieringen tot €5 miljoen zijn voor banken niet interessant. De behandelings-en acceptatiekosten zijn te hoog en de afsluit-en doorloopmarge te laag…

Kredietunies kunnen in het gat duiken dat de banken openlaten, zodat concurrentie en innovatie kansen krijgen en er meer financieringsvormen komen die toegespitst zijn op wat het mkb werkelijk nodig heeft. En die ervaring hebben we al bijna 10 jaar….

CBS dwaling

Al jaren blijkt dat de door het CBS gepubliceerde cijfers door de pers worden opgepakt en klakkeloos worden overgenomen. Met als gevolg dat ook Kamerleden dingen gaan roepen en over dingen mogen beslissen waar de onderbouwing voor ontbreekt. De duiding van het heden en de toekomst van het mkb wordt namelijk gebaseerd op cijfers van mkb-ers met 5 of meer personeelsleden. Maar het mkb bestaat uit heel veel kleinere bedrijven! Bedrijven met 2 werkzame personen vormen veruit de grootste groep mkb-ers en deze groep verdient meer aandacht vanuit het Kabinet.

We zien de laatste tijd financiers opkomen die zich op specifieke doelgroepen richten. Kredietunies doen dit al jaren – en zeer succesvol- met Bakkerij Ondernemers, Chinese ondernemers, Binnenvaartschippers en binnenkort ook Turkse ondernemers en Christelijke ondernemers. Er bestaan ook financiers die zich alleen richten op mkb-ers met vrouwen aan het roer. Ook in de financieringswereld gaat het dus meer en meer draaien om diversiteit en inclusiviteit.

Bereikbaarheid

Veel ondernemers weten onze kredietunies al te vinden. De hierboven genoemde 15 procent van de nieuwe financieringen tot één miljoen euro wordt al door ons en andere non-bancaire aanbieders verleend.

Het kan natuurlijk altijd beter. Veel ondernemers hebben wel gehoord van non-bancair financieren, maar ze stappen nog niet massaal over naar bijvoorbeeld de kredietunie in hun regio of sector.

Werk aan de winkel voor de marketing van onze onze unieke kredietuniepropositie:

Sociaal-maatschappelijk, persoonlijk en flexibel lenen inclusief een deskundige coach.

Wat wil een mkb-er nog meer ?

Met ons uitstekende netwerk van kredietunies heeft het Nederlandse mkb voldoende groeipotentie!