Om de kwaliteit van de dienstverlening door kredietunies te borgen hebben de leden van de VSK een kwaliteitskader opgesteld. Om volwaardig lid te kunnen worden van de VSK moet de dienstverlening van een kredietunie voldoen aan dit kader. Het kader geeft regels voor bijvoorbeeld de governance en operationele processen in de kredietunie, de informatievoorziening aan stakeholders, en de risicobeheersing.

Het complete kader vindt u onder de volgende link Kwaliteitskader VSK 2014