Bij de Centrale Kredietunie krijgen we vaak landelijk ingediende aanvragen/leads die niet gedaan (kunnen) worden door onze aangesloten leden. Dat kan zijn vanwege regionale en sectorale belemmeringen, maar ook omdat men niet genoeg geld in de centrale kas heeft of omdat het algehele acceptatiebeleid e.e.a. niet toestaat.

Vaak is echter binnen een totaal te verlenen bedrijfskrediet ook een gedeeltelijke financiering mogelijk via leasing.

Als Centrale Kredietunie hebben we goede ervaringen met deze oplossingsrichting en het “stapelen en combineren” middels een combinatie van kredietunie als penvoerder en een leasemaatschappij als stapelpartner. Binnen de Centrale Kredietunie werken we daartoe samen met de onafhankelijke lease-specialist Marcel Duyvestijn. Hij heeft ruim 35 jaar gewerkt bij verschillende autoverhuur-, lease- en financieringsmaatschappijen en heeft daar ervaring opgedaan op het gebied van auto in- en verkoop, accountmanagement, financiering, lease, kredietacceptatie en subsidieaanvragen.

Deze kennis en ervaring kunnen we nu ook via de Centrale Kredietunie inzetten ten behoeve van onze V.S.K.-kredietunies

De kredietunies kunnen nu op zoek gaan naar de beste deal op het gebied van operationele-, financiële en/of private lease gekoppeld aan goede algemene voorwaarden. Middels deze samenwerking kunnen we aanbiedingen verzorgen voor alle soorten roerende goederen zoals personen-, bestel- en vrachtauto’s, maar ook voor bedrijfsmiddelen zoals hoogwerkers, robots, schepen, steigermateriaal, kranen, medische- en fitnessapparatuur. Zowel nieuw als gebruikt.

Marcel en de CKU werken daartoe samen met ruim 25 verschillende lease- en financieringsmaatschappijen. Waar traditionele banken het vaak laten afweten bieden we dus op deze wijze volop mogelijkheden om aanschaf, uitbreiding en/of vervanging te (her)financieren. Zoals we allemaal nu ervaren worden mkb-ers nu ook geconfronteerd met het steeds moeilijker kunnen verzorgen van herfinancieringen daar banken zich uit deze markt aan het terugtrekken zijn.

De meerwaarde van onze samenwerking ligt dan ook mede in de uitgebreide kennis van de financierings- en leasemarkt en het omvangrijke netwerk in automotive en finance.

Is er ook subsidie mogelijk voor aanvragers?

De samenwerking behelst ook het kunnen helpen bij en het regelen van subsidie-aanvragen zoals bijvoorbeeld:
MIA (Milieu Investerings Aftrek)
SSEB (Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel)
SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfs Autos)
EIA (Energie-investeringsaftrek)
SEPP (Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren)

Willen aangesloten kredietunies binnen hun ledenbestanden/of hun netwerk ook aanvragen kunnen behandelen om wagenparken en/of bedrijfsmiddelen uit te breiden, te vervangen of actief herfinanciering aan te bieden en is de kredietnemer/bestaand lid op zoek naar de Beste Deal, neem dan gerust contact met Anne-Marie van der Lee of met mij.

Marcel is ons allen graag van dienst!