Leden enquête KUB

Kredietunie Brabant is in 2014 opgericht voor en door ondernemers. Tijd om te kijken of de strategie van de KUB nog aansluit bij de behoeften van de leden. Daarom heeft de KUB een enquête uitgevoerd onder de leden. We willen graag een aantal van de conclusies uit deze enquête met u delen.

Lidmaatschap

De belangrijkste reden voor ondernemers om lid te worden van de KUB zijn het met elkaar delen van het netwerk evenals het geboden rendement op investeringen. Leden zijn actief betrokken bij de KUB en het lidmaatschap wordt niet gezien als een anonieme activiteit. Een flink aantal leden wil graag coach en ambassadeur voor de KUB zijn. Daarnaast wil een aantal leden die nog niet geïnvesteerd hebben, dit alsnog doen.

Processen

De kredietcommissie beoordeelt een kredietaanvraag en deelt haar bevindingen met de leden. De leden hechten naast een analyse van de financiële cijfers, veel waarde aan een bedrijfsbezoek voordat zij overgaan tot investeren. Verplichte deelname in een obligatiefonds of aan jaarlijks minimaal één financiering wordt niet wenselijk geacht. Procedures voor het lidmaatschap en openstellen van een aanvraag worden als duidelijk ervaren. Het bestuur en de coach moeten volgens de leden een belangrijke rol (de belangrijkste rol) spelen bij het beheer van de kredieten. Sommige leden gaan zelfs zo ver om het bestuur en de coach daarvoor de volledige verantwoordelijkheid te geven.

Communicatie

De leden zijn over het algemeen tevreden over de communicatiekanalen die de KUB inzet. Communicatie gebeurt voornamelijk via email. Leden geven aan niet te veel verschillende communicatiekanalen in te zetten. Dat maakt het onoverzichtelijk. Het inloop café wordt goed ontvangen. Over het algemeen maken leden persoonlijk gebruik van LinkedIn (en andere social media), maar de KUB-groepspagina op bijvoorbeeld LinkedIn wordt minder bekeken en gedeeld. De leden verwachten dat dit ook niet veel meer zal gebeuren in de toekomst. De leden geven aan dat website voldoende informatie verschaft over kredietaanvragen. Het gaat hier om het afgeschermde gedeelte voor de leden. De templates zijn duidelijk en de website is goed toegankelijk.

Tot slot zijn de leden het erover eens dat het aantal kredietgevers moet gaan groeien. De meeste leden zijn bereid hiervoor hun persoonlijk netwerk in te zetten. De formule ‘voor en door ondernemers’ spreekt erg aan.