De aanhoudende leveringsproblemen, met name van transportmiddelen, speelt de leasemarkt voor bedrijfsmiddelen parten. Uit cijfers die Leasing Nederland-NVL publiceerde blijkt dat de leasemarkt in 2022 is blijven hangen op 6,9 miljard euro. Dat is quasi identiek aan het volume in 2021.

“Wat wij zien is dat, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de toeleveringsproblemen in de industrie hier debet aan zijn. De vraag naar leasing is een afgeleide vraag”, zegt Marcel Spijkers, voorzitter van Leasing Nederland-NVL, “dat betekent dat onze klanten eerst de levering tegemoet zien, en dat pas bij levering het leasecontract geactiveerd wordt. Wordt er later geleverd, dan wordt ook het leasecontract later opgestart. De levering van nieuwe vrachtwagens heeft hier het meeste last van. De vraag is er wel, maar de leveringstermijn loopt op. Juist omdat transportmiddelen ruim 1/3 van het volume aan nieuwe business vormen, voelen we dit meteen.”

In 2022 werden 65.000 leasecontracten gesloten, een daling met 10% tegenover 2021. De daling zit vooral in de kleinere ticketsizes. De inflatie is merkbaar in de gemiddelde contractwaarde, die met 10% is gestegen tot net boven een ton. Bedrijfsmiddelen worden logischerwijs duurder.

Opvallende stijgers zijn de asset categorieën ‘recycling’ en ‘energie’. “Leasing wordt steeds groener. De energietransitie zal ook voor de leasebranche een grote impact hebben. Wat we nu zien is dat de vraag naar leasing van machines in de recycling toeneemt, net als het leasen van zonnepanelen door bedrijven. Maar dat is nog maar een begin, de komende jaren verwachten we een hausse aan investeringen in bouwmachines en vrachtwagens met een lage of zero emissie aandrijving. Nederland loopt voorop in de vraag naar deze machines, maar de grote fabrikanten zijn nog niet klaar om deze objecten massaal te produceren. Vooral bouwers maar ook boeren hebben hier last van: elektrische tractoren zijn vooralsnog amper beschikbaar. In ieder geval wil de leasebranche de bedrijven die willen investeren in ‘groene’ bedrijfsmiddelen ondersteunen.”

Van het totaal leasevolume in 2022 ging 72,5% naar het MKB, met een zwaartepunt bij de middelgrote bedrijven. In de distributie van leasecontracten vormen banken nog steeds een belangrijk aandeel, naast de leveranciers zelf die de klant een one-stop shop aanbieden.

Tegelijk hebben leasemaatschappijen ook eigen verkoopteams en werken zij met professionele tussenpersonen die de klant kunnen adviseren over de meest geschikte financieringsvorm. Het online kanaal is nog niet zo populair in het aanvraagproces. Wat het jaar 2023 betreft is het echt afwachten, maar…….

Kredietunies: het beste offline alternatief

Klik hier voor de marktcijfers equipment leasing in 2022.

Bron: Leasing Nederland