Banken moeten weer het voortouw gaan nemen bij bedrijfsfinanciering. Dit stelt minister Kamp van Economische Zaken in een interview met Het Financieele Dagblad.

Nu de economie zich weer herstelt, moeten banken zich weer meer gaan laten gelden bij het geven van financiering aan bedrijven. Zeker nu de trend is dat banken het laten afweten bij bedrijfsfinancieringen, Minister Kamp is hierover heel verbaasd: ‘Het is opmerkelijk wat er bij banken gebeurt. Bij bedrijven voor wie banken het belangrijkst zijn, ondernemingen tot honderd werknemers, zie je dat slechts de helft van de financiering van banken komt. Nu zie je meer leverancierskrediet, geldverschaffing door familie en vrienden, crowdfunding, mkb-obligaties, kredietunies en leaseconstructies en private investeerders.’

Meer inspanning van banken
Dat banken nu kritischer zijn in het geven van leningen en daarbij keuzes maken, vindt de minister niet erg, maar hij vraagt zich af of de banken nu wel de juiste balans hebben gevonden. Hij vindt namelijk dat iedereen met een gezond bedrijfsmodel ook toegang moet hebben tot kapitaal. Hierdoor kunnen ondernemers niet alleen hun eigen bedrijf laten groeien, maar ook elders voor meer welvaart en, heel belangrijk, werkgelegenheid zorgen. Banken kunnen volgens hem meer doen. Volgens Kamp zou het goed zijn dat de Nederlandse banken zich tot doel stellen om niet allen hun eigen financiering op orde te ebben, maar ook om een regierol te gaan spelen van de financiering van het kleine bedrijfsleven. Ze moeten zich gaan inspannen om het verloren gegane terrein weer te heroveren. Kamp vindt namelijk dat er bij de banken veel expertise zit om kredietaanvraag goed te kunnen beoordelen. Gemengde financiering in combinatie met banken gaat, zo gaat de minister verder, de toekomst worden. Alle financieringsalternatieven kunnen niet zonder een sterke positie van de banken. Kamp: ‘Ik pleit ervoor dat de banken samenwerken en de regie in handen nemen. Om te zorgen dat hun expertise aan hen en het bedrijfsleven als geheel ten goede blijft komen.’

Het hele interview met minster Henk Kamp in Het Financieele dagblad van 21 januari 2016 leest u in de bijlage.