Rabobank Nederland: “Het Nederlandse MKB was in het verleden met name gericht op bancaire financiering. Echter, de risico’s voor banken zijn tijdens de recessie groter geworden en bedrijven hebben steeds meer moeite om aan de kredietstandaarden van banken te voldoen. Hierdoor zijn er steeds meer alternatieve vormen van financiering van het MKB ontstaan.” 

In deze publicatie (in het Engels) geeft de Rabobank haar toekomst visie op economische groei, groei van investeringen en de vraag naar krediet. Kredietunies wordt hierin expliciet vermeld als solide manier van financiering.