De Kredietunie Groningen is van start gegaan. De Provincie Groningen ondersteunt dit initiatief met een extra kapitaalinjectie.

KREDIETUNIE GRONINGEN REIKT MKB HELPENDE HAND

Initiatief van en voor ondernemers met steun van Provincie Groningen

Met lede ogen ziet een aantal (oud-)ondernemers de economische groei van het MKB in de regio Groningen haperen. Een ontwikkeling, die ook nog eens negatief wordt beïnvloed door het opdrogen van kredietverlening door banken. De belangrijkste economische motor in de regio -het MKB- stokt hierdoor. Hoogste tijd om daar wat aan te doen. Daarom is Kredietunie Groningen opgericht.
De initiatiefnemers vertegenwoordigen een bron van kennis, ervaring en kapitaal. Kredietunie Groningen wil aanwezig kapitaal van ondernemers, investeerders en particulieren samenbrengen en beschikbaar stellen aan ondernemers in en rond de stad Groningen. De missie van Kredietunie Groningen is het stimuleren van de economische activiteit en het bevorderen van de werkgelegenheid in en om de stad. Uniek is dat er naast het beschikbaar stellen van kredieten ook een beroep kan worden gedaan op de kennis en ervaring van de ondernemers onderling.

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft 16 december 2014 bekend gemaakt dat zij bereid is kapitaal dat wordt ingelegd door private investeerders te verdubbelen. Voorlopig tot een maximum van één miljoen euro. Naar verwachting zal Provinciale Staten in januari 2015 dit voornemen bekrachtigen.

Meer informatie in het persbericht

Artikel provincie Groningen