De kredietunie Naoberkrediet geeft hieronder de voorwaarden voor het vragen van krediet door MKB-bedrijven in de Achterhoek.

Het doel van Naoberkrediet is het financieren van MKB-bedrijven met toekomstperspectief in de Achterhoek, waarin de banken op dit moment minder geïnteresseerd zijn. Feitelijk alle kredieten tussen de € 50.000,= en € 300.000,=. Daartoe is een coöperatie opgericht bestaande uit kredietgevende en kredietnemende leden. Kredietgevers zijn MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen. Kredietnemers zijn MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas.

U kunt een kredietaanvraag indienen bij Naoberkrediet als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een bestaand MKB bedrijf met bewezen goed ondernemerschap
  • De financiering is bedoeld voor activiteiten met een innovatief karakter
  • De financiering levert nieuwe werkgelegenheid op c.q. bestaande blijft behouden
  • De aanvraag bedraagt minimaal EUR.50.000,– en maximaal EUR.300.000,–
  • Deelneming c.q. deelfinanciering is optioneel
  • uUbeschikt over een ondernemingsplan, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant

Niet in aanmerking voor financiering komen:

  • Verliesfinanciering
  • Onroerend goed
  • Levende have