Externe nieuwsbrief VSK april 2019

*|MC:SUBJECT|*
Nieuwsbrief Samenwerkende kredietunies mei 2019
In deze nieuwsbrief een kort overzicht van recente ontwikkelingen rond de kredietunies in Nederland. 
Roadtrip kredietunies met NVB en EZK
De VSK organiseerde in maart een roadtrip langs kredietunies voor de NVB (Nederlandse vereniging van Banken) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Doel: de banken nader kennis laten maken met de kredietunies en aan EZK laten zien hoe groot de bijdrage van kredietunies is en kan zijn. We bezochten bakkerij de Jong in Budel (gefinancierd door de Kredietunie Bakkerij Ondernemers, Specs E-Mobility (gefinancierd door Kredietunie Brabant) en Foodexplorer, lid van de Chinese Kredietunie.
In onderstaand filmpje een impressie van de dag.
De NVB en de VSK willen samen kijken hoe de samenwerking tussen kredietunies en banken verder kan worden versterkt.
Twee nieuwe kredietunies kwalificeren voor gebruik BMKB
De Kredietunie Bakkerij Ondernemers en de Kredietunie Kennemerland zijn toegelaten tot de Borgstelling Midden en Klein bedrijf (BMKB). Via deze borgstelling stelt de Nederlandse staat zich garant voor een deel van het risico van door de kredietunies verstrekte leningen.

Voor de garantie wordt vooraf een provisie betaald. De regeling wordt uitgevoerd door RVO. Kredietunie Brabant kwalificeerde al. Daarmee kunnen nu drie kredietunies aangesloten bij de VSK gebruik maken van de BMKB garantie. Ook de banken en Qredits mogen gebruik maken van de BMKB.
Resultaten onderzoek levensvatbaarheid kredietunies EZK
Staatsecretaris Mona keizer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een quick scan laten uitvoeren naar de levensvatbaarheid van kredietunies in Nederland, door adviesbureau K+V . Dit als antwoord op een motie ingediend door Tweede Kamerlid Amhaouch van het CDA. Het onderzoek gaat in op de ontwikkeling en het toekomstperspectief van kredietunies en het functioneren van beide brancheorganisatie van kredietunies.
 
Uit het rapport van K+V blijkt dat er in totaal door kredietunies 12,5 mln. is verstrekt tot eind 2018 en dat er uit de 800 aanvragen die uiteindelijk in behandeling zijn genomen 163 kredieten zijn verstrekt.
Kredietunies spelen volgens het rapport hiermee een beperkte rol in het financieringslandschap.

Hier geeft K+V de volgende verklaring voor. "De beperkte rol van kredietunies tot op heden heeft onder meer te maken met de beperkte bekendheid en het beperkte bereik van kredietunies in (lokale) netwerken van ondernemers met kredietaanvragen. Kredietunies ontvangen hierdoor onvoldoende (kwalitatief goede) aanvragen"

K+V doet een aantal aanbevelingen, die betrekking hebben op meer toegevoegde waarde voor kredietunies, een beter functionerende vertegenwoordiging van kredietunies en de rol van de overheid daarbij.

Zo kunnen kredietunies zich volgens K+V sterker inzetten in netwerken met andere financiers. Zij hebben hiervoor een goede uitgangspositie. Vanwege het type leningen dat zij verstrekken en de samenwerking met (oud) ondernemers uit dezelfde regio of branche die naast een deel van hun vermogen ook hun kennis en ervaring inzetten ten behoeve van de geldlener.
Tevens kunnen (volgens K+V) de brancheorganisaties hierin ondersteunen door het faciliteren van onderlinge kennisuitwisseling tussen kredietunies en door de naamsbekendheid en kennisdeling over kredietunies te vergroten.

Wij herkennen ons wel in de aanbevelingen wat betreft de beperkte bekendheid en het beperkte bereik. Hierop zullen de VSK-kredietunies zich de komende tijd dan ook intensief gaan richten. Daarnaast zal de VSK verder gaan met het bevorderen van de kennisuitwisseling, de bekendheid en de kennisdeling die zij nu ook zoveel mogelijk faciliteert, zoals hierboven genoemd.

Tegelijkertijd wil de VSK ook komen tot een intensievere marketing van de kredietunies en verhoging van het volume van kredietaanvragen op alle genoemde en overig denkbare manieren. Daarover spreken wij binnenkort ook weer met de vertegenwoordigers van de VSK-kredetunies.
 
K+V concludeert daarnaast dat de huidige vertegenwoordiging van de kredietunies door twee verschillende brancheorganisaties niet aan de ontwikkeling en groei van deze jonge financieringsvorm ten goede komt. K+V stelt dat het in het belang van alle kredietunies is wanneer één brancheorganisatie alle kredietunies zou vertegenwoordigen, in een ondersteunende en faciliterende rol. Dit is iets waar wij het als VSK hartgrondig mee eens zijn
 
Qua inhoud van het onderzoek is het jammer dat het rapport alleen kijkt naar de activiteiten op het gebied van financiering die de kredietunies de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. Er wordt niet gekeken naar de coaching en het inzet van het netwerk waarmee de kredietunies een uniek product neerzetten en meerwaarde creëren voor ondernemers en potentieel voor andere financiers.

Daarnaast wordt de levensvatbaarheid in het rapport geheel opgehangen aan het marktaandeel dat de kredietunies hebben in de financieringsmarkt (dat is inderdaad klein). Kredietunies zijn lokale micro organisaties die uitstekend levensvatbaar kunnen zijn zonder dat daar een groot marktaandeel voor nodig is.
Een groot marktaandeel is ook niet de ambitie van kredietunies die zich juist richten op persoonlijk contact en onderlinge verbondenheid. Dankzij de gezamenlijke centrale backoffice en andere ondersteunende faciliteiten zoals de Stichting Beheer Zekerheden en de Stichting Derden gelden die de leden van de VSK samen gebruiken, kunnen de kredietunies samen al levensvatbaar zijn als zij jaarlijks rond de 7,5 mln verstrekken. Die volume doelstelling is zeker haalbaar.
 
De brief van de Staatssecretaris over het onderzoek vindt u hier, het volledige rapport van K+V vindt u hier
Verdere ondersteuning van de VSK door EZK 
De afgelopen vijf jaar heeft EZK ondersteuning geboden aan de ontwikkeling van kredietunies als nieuwe financieringsvorm voor het mkb. Dit als onderdeel van een beleid om meer alternatieve financieringsvormen te stimuleren en het vergroten van het aanbod van mkb financiering. Deze ondersteuning vond plaats door een financiële bijdrage aan de VSK voor activiteiten die door de individuele kredietunies niet geheel zelf kunnen worden bekostigd.  De Staatssecretaris geeft in de brief aan dat zij het van belang acht dat kredietunies hun potentiële meerwaarde kunnen realiseren. En dat zij daarom deze ondersteuning wil voortzetten.
 
“Op basis van de bevindingen over de beide brancheverenigingen Vereniging Kredietunie Nederland (VKN) en Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) en in lijn met de aanbevelingen uit het rapport, continueert ik daarom de financiële ondersteuning aan de VSK in 2019 en in 2020 in de vorm van een subsidie met een afbouwend karakter. Op deze wijze ontstaat meer tijd en ruimte voor VSK om haar eigen inkomsten te organiseren en het potentieel van kredietunies als jonge financieringsvorm voor het mkb met een beter toekomstperspectief waar te maken.”
 
Als  VSK zijn wij blij met  het vertrouwen en de verdere steun van de Staatssecretaris van EZK. Dit geeft ons inderdaad de mogelijkheid om de kredietunies verder te helpen ontwikkelen tot een  niveau waarop zij samen alle kosten zelf kunnen dragen. Door het afbouwend karakter van de ondersteuning blijft het wel belangrijk voor de kredietunies om inderdaad door te groeien en daarnaast andere methodes en/of partners te vinden om in de kosten van dit mooie model te kunnen voorzien. Hierover willen we ook nadrukkelijk met potentiële partners in overleg.

 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2018 Vereniging Samenwerkende Kredietunies All rights reserved.

Correspondentieadres:
Oosterstraat 25, 2611 TT Delft
T: 06-25087429
E: info@samenwerkendekredietunies.nl

Uitschrijven?
Hier kunt u uitschrijven!

 


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*