Externe nieuwsbrief VSK December

*|MC:SUBJECT|*
Nieuwsbrief november 2018
Geachte lezer,
Het gaat goed met de kredietunies aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK). De unieke combinatie van financiering, coaching en inzet van het netwerk van aangesloten ondernemers werpt zijn vruchten af. Onze kredietunies ondersteunen en adviseren veel ondernemers. Ze helpen hen op weg naar start of verdere groei en zo nodig wordt financiering verstrekt. Dit is niet altijd (geheel) door de kredietunie zelf. Soms is een andere vorm van financiering geschikter. De kredietunies groeien langzaam, maar gestaag en de defaults blijven zeer laag. In deze nieuwsbrief weer een kort overzicht van de ontwikkelingen rond kredietunies.
 
Verstrekte kredieten
We zien een positieve ontwikkeling in het aantal kredietaanvragen bij de Kredietunies. Veel aanvragen worden, als er potentieel in zit, doorverwezen naar andere financiers. Ook wordt vaak een oplossing gevonden zonder dat financiering nodig is. Een paar leuke voorbeelden waar een VSK kredietunie wel zelf heeft gefinancierd:

Kredietunie Brabant: Kredietnemer Seats2Meet heeft voor de tweede keer succesvol een aanvraag gedaan bij Kredietunie Brabant. Ook Artofil heeft, na het volledig aflossen van de eerste lening, een nieuwe aanvraag gedaan. Ook deze aanvraag is gefinancierd. 

Binnenvaart Kredietunie Nederland heeft in een tijdsbestek van iets meer dan  2 maanden 4 nieuwe financieringen verstrekt; 2 voor startende ondernemers en 2 voor reeds bestaande ondernemingen. Lees meer over deze financieringen hier: https://bit.ly/2J2JBqT 

Kredietunie HLMR e.o. komt op stoom
Na een lange voorbereidingstijd is kredietunie Haarlemmermeer inmiddels goed op gang. In 2018  
konden de volgende plannen van ondernemers worden gefinancierd:
- De opening van een nieuw garagebedrijf in Zwanenburg dat 24 uur per dag open zal zijn
- De uitbreiding van Mobiele fietsreparatieservice de fietsfreak door het overnemen van een winkel/showroom in Hoofddorp..
-De herinrichting van het pand van een opticien, actief in het hogere segment in Hoofddorp, 

Dankzij de medewerking van ruim 20 leden van de kredietunie, werd voor deze drie plannen bijna € 150.000 aan financiering bij elkaar gebracht.   

Kredietunie Noord Drenthe heeft haar eerste lening verstrekt aan The Black Tie, een leuke nieuwe bistro/bar in Assen.

Ook bij Kredietunie Bakkerij Ondernemers zijn diverse aanvragen in behandeling. Bakkerij Groot Koerkamp is een van de kredietnemers die door de KBO is gefinancierd en wordt begeleid (zie het filmpje onderaan de nieuwsbrief).

Kredietunie Chinese Ondernemers heeft haar eerste twee kredieten verstrekt. Dit binnen korte tijd na de lancering van de kredietunie. Beide aanvragen zijn, na begeleiding bij het opstellen van het businessplan, gefinancierd door de Chinese gemeenschap in Nederland.

Kredietunie Kennemerland heeft een mooie casus gefinancierd: Stadsbrouwerij Broer en Zus BV in Beverwijk had al een aantal speciaalbieren ontwikkeld in de laatste jaren. Deze bieren werden bij een brouwerij in de buurt gebrouwen. De vraag naar dit heerlijke bier nam zo snel toe, dat de familie Verrey besloot een eigen brouwinstallatie aan te schaffen. Voor de financiering daarvan klopten zij aan bij de Kredietunie Kennemerland. En met succes: de leden proefden het bier bij de pitch en de lening werd kort daarna succesvol gefund.
Kredietunies in het nieuws
Kredietunie Chinese Ondernemers Nederland (CKN) van start!
Tijdens een zeer geslaagde openingsceremonie in het SeaPalace in Amsterdam, is CKN van start gegaan. Het NRC heeft een heel mooi artikel gewijd aan CKN, dit artikel kunt u hier lezen: https://bit.ly/2BrZnv1. In oktober boekte de Chinese Kredietunie haar eerste twee leningen uit. De volgende leningen zijn onderweg.
 
Premier Rutte brengt werkbezoek aan Microlab Eindhoven, een van de kredietnemers van Kredietunie Brabant.
Premier Rutte bracht tijdens zijn bezoek aan de brainport regio ook een bezoek aan Microlab. Microlab is een snelgroeiend bedrijf dat eind 2017 een lening heeft gekregen van kredietunie Brabant. Lees hier het volledige artikel over dit bezoek: https://bit.ly/2RpeHN5

Artikel Schuttevaer: 'Binnenvaart Kredietunie (BKN) verhoogt limiet, om ook in 2019 ondernemers te kunnen helpen met krediet en coaching!'
De Binnenvaart Kredietunie Nederland gaat als eerste kredietunie in Nederland haar limiet verhogen en vanuit de kredietunie zelf hogere leningen verstrekken. De ondernemers die tot nu toe een lening hebben gekregen via de Binnenvaart Kredietunie draaien goed, dankzij de financiering en de bijbehorende coaching.  Nu de kredietunie ervaring heeft opgedaan kan de limiet voor individuele leningen volgens de leden verhoogd worden. Lees het volledige artikel hier: https://bit.ly/2FOyGmE

 
Kredietunie Kennemerland en Stadbrouwerij Broer&Zus in Accountantsmagazine! Lees het artikel ook op onze website: https://bit.ly/2rb5M63
'Heerlijk ouderwetste bank, met veel persoonlijk contact!' Kredietunie West-Brabant, voor en door ondernemers! Lees het artikel op: https://bit.ly/2ShFeeT
Overig nieuws!
Nieuwe instrumenten
Om de VSK-kredietunies verder te ondersteunen bij het beheren en, indien nodig, het uitwinnen van zekerheden heeft de VSK de Stichting Beheer Zekerheden opgericht. Deze stichting kan namens alle investeerders en de kredietunies zelf zekerheden vestigen en neemt de uitwinning op zich.
 
Ontwikkelingen van het MijnKredietunie platform 
Het MijnKredietunie platform, de gezamenlijke back-office van de VSK-kredietunies is de afgelopen tijd gegroeid! We zien een mooie toename in het aantal leningaanvragen maar ook in het aantal leden van de aangesloten Kredietunies die gebruik maken van het platform. Inmiddels zijn er al 375 gebruikers actief.
Het platform is in een jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardig back-office systeem, de komende tijd blijven we dit platform doorontwikkelen en blijven we kredietunies ondersteunen in het gebruik hiervan. Wilt u meer weten over ons MijnKredietunie systeem? Neem contact op met g.friederichs@samenwerkendekredietunies.nl
 
Artikel NRC over mkb kredieten

"Ze zijn snel, duur en ongereguleerd: minikredieten voor mkb’ers" Dit  kopt het NRC op 24 september j.l. (hele artikel: https://bit.ly/2Esq1We). Het artikel beschrijft  de snel groeiende alternatieve financieringsmarkt waar een aantal financiers aanwezig zijn die tegen zeer hoge tarieven leningen aanbieden aan het klein MKB. dit geld uiteraard niet voor alle aanbieders van kredieten aan het MKB, maar bij een paar partijen komt dit wel voor.  Dit betekent dat MKB ondernemers op zoek naar krediet zich goed moeten laten informeren. Kredietunies vallen gelukkig niet onder de in het artikel beschreven financiers met woekertarieven.. Kredieten bij een kredietunie worden verstrekt tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met een lening bij een bank. Daarnaast is er bij kredietunies geen sprake van hoge aanvullende kosten Alle kosten zijn vooraf duidelijk. Als kredietnemer wordt je lid van de kredietunie. hiervoor betaal je een lidmaatschap of koop je en aandeel. Dit kan je bij het verlaten van de kredietunie altijd weer terug verkopen en geeft ook recht op winstdeling als de kredietunie winst maakt. Daarnaast betaal je, net als bij andere kredietgevers een afsluitfee (meestal een % van de hoofdsom) en rente. Alle kredietunies die aangesloten zijn bij de samenwerkende Kredietunies moeten voldoen aan het kwaliteitskader VSK. Dit betekent dat zij kredietnemers goed moeten informeren over de totale kosten evenals investeerders, en dat zij moeten werken met verantwoorde tarieven. Het kwaliteitskader van de VSK kunt u vinden onder de volgende link
Wet- en regelgeving
Nieuwe wetgeving crowdfunding
Zowel in Nederland als op Europees niveau is wetgeving over crowdfunding in ontwikkeling. Deze wetgeving gaat consequenties hebben voor kredietunies. In ieder geval voor bemiddelende kredietunies maar mogelijk ook voor kredietunies die werken onder de Wet Toezicht Kredietunies (met een centrale kas). Onze insteek is dat kredietunies een aparte plek moeten krijgen in alle wetgeving, ook die rond bemiddeling, omdat kredietunies niet te vergelijken zijn met crowdfunders qua proces, aanpak en contact met investeerders.

Wet persoonsgegevens (AVG)
Het Mijn kredietunie systeem is volledig AVG proof, en voldoet ook aan de laatste wet en regelgeving van de AFM. 
Kredietunies, voor en door ondernemers!
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2018 Vereniging Samenwerkende Kredietunies All rights reserved.

Correspondentieadres:
Oosterstraat 25, 2611 TT Delft
T: 06-25087429
E: info@samenwerkendekredietunies.nl

Uitschrijven?
Hier kunt u uitschrijven!

 


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*