Oprichting Kredietunie Brabant

Nieuwe mogelijkheden voor kredietverlening

Een ondernemer, een bankier, een accountant en een organisatieadviseur starten een Kredietunie in de Brainport Regio. Op die manier willen zij meer mogelijkheden creëren voor coöperatieve kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf in de regio.

Met bedragen van €50.000 tot €250.000 per krediet dichten Kredietunies een gat in de markt dat banken niet kunnen en willen opvullen. Ondernemers die voor hun beschikbare middelen slechts beperkte beleggingsmogelijkheden hebben, kunnen via een kredietunie middelen beschikbaar stellen en bovendien kennis overdragen. Deze combinatie van kapitaal, kennis en kunde draagt bij aan de verbetering van het ondernemersklimaat in de regio. In het buitenland is dit concept al vele jaren bekend. In Nederland is dit een nieuw fenomeen.

Voor Ondernemers, Door Ondernemers

Het initiatief voor Kredietunie Brabant is ontstaan uit Stichting Innovatie Project Nuenen (STIP). STIP heeft de afgelopen zeven jaar MKB-bedrijven ondersteund bij hun innovatietrajecten. Het fenomeen Kredietunies is een innovatieve vorm van financiering van bedrijven, daarom besloot het bestuur van STIP de haalbaarheid van een regionale kredietunie te onderzoeken. Inmiddels zijn de initiatiefnemers Jan Fremeijer, Robert Vos, Paul Silvis en Willian Groenen tot de conclusie gekomen dat een Kredietunie in de Brainport Regio een goede kans van slagen heeft. Eind dit jaar zal de Coöperatieve Vereniging Kredietunie Brabant zijn opgericht  en activiteiten ontplooien om ondernemers te laten participeren in dit initiatief, hetzij als kredietgever hetzij als kredietnemer.Naar verwachting worden in het eerste kwartaal van 2014 de eerste kredieten verleend. Het initiatief wordt breed ondersteund, onder andere door de BZW en Brainport Development .

Landelijke samenwerking

Kredietunie Brabant is aangesloten bij de landelijke Vereniging van Samenwerkende Kredietunies. Deze vereniging is, met ondersteuning van het Ministerie van Economische zaken, op 3 oktober 2013 opgericht door vijf pilot Kredietunies: Kredietunie Zeeland, Kredietunie Midden Nederland, de BOVAG, NBOV (Bakkers), en Kredietunie Brabant. Jan Kamminga is de voorzitter. Kijk voor meer informatie op:

www.samenwerkendekredietunies.nl.