Het zal bij de lezer dezes geen verbazing wekken: het ondernemersvertrouwen nam aan het begin van het derde kwartaal van 2022 af. Meer dan de helft van de ondernemers ( waaronder veel bakkers…) zegt kostenstijgingen voor een klein gedeelte of helemaal niet te kunnen doorberekenen aan hun klanten. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. Let wel: het zijn weer de bekende bedrijven met 5 of meer personeelsleden. De kleine ondernemers ( het grootste gedeelte van het mkb..) zijn hier weer niet in meegenomen, wat het beeld er dus zelfs nog wat gunstiger laat uitzien dan in werkelijkheid het geval is.

De gegevens voor dit onderzoek zijn begin juli verzameld. Aan het begin van het derde kwartaal van 2022 daalde het ondernemersvertrouwen.

In meeste bedrijfstakken

Binnen negen van de elf bedrijfstakken nam het af en in de horeca was de afname het grootst. Horecaondernemers zagen de omzet afnemen en zijn minder positief over het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden. Ook binnen de groothandel nam het vertrouwen flink af, onder andere doordat ze minder positieve verwachtingen hebben over de omzet in de komende drie maanden. Wat geen verbazing zal wekken is het stijgende vertrouwen binnen de bouwnijverheid.Zij staan klaar om de vraag naar woningen op te lossen….

Ondernemersvertrouwen in tweede kwartaal laagste ooit gemeten

Kostenstijgingen zijn bij 6 op 10 niet door te berekenen

Ondernemers hebben in 2022 te maken met kostenstijgingen als gevolg van onder andere prijsstijgingen in energie en grondstoffen. De helft van de ondernemers geeft aan deze kostenstijgingen voor een klein deel te kunnen doorberekenen in de prijzen of tarieven aan hun klanten. Bijna 9 procent kan de kostenstijgingen helemaal niet doorberekenen. Daar staat tegenover dat ruim een derde deze voor een groot deel en ruim 3 procent kostenstijgingen volledig kan doorberekenen. In de bedrijfstakken verhuur en handel van onroerend goed en cultuur, sport en recreatie zegt 80 procent van de ondernemers kostenstijgingen voor een klein deel of geheel niet door te kunnen berekenen aan hun klanten.

Pessimisme over economisch klimaat

Aan het begin van het derde kwartaal van 2022 waren er meer ondernemers die een verslechtering van het economisch klimaat voorzagen voor de komende drie maanden, dan ondernemers die een verbetering voorzagen; per saldo was 12 procent pessimistisch. Binnen vrijwel alle bedrijfstakken waren ondernemers overwegend pessimistisch over het verwachte economisch klimaat in de komende drie maanden.