Weinig financiers maken er gebruik van, maar de garantieregeling BMKB wordt weer met 4 jaar verlengd. Vorig jaar werd deze regeling ongeveer 1200 keer ingezet. Dat is bedroevend weinig gezien de economische situatie in het mkb, maar dat is te verklaren: door de opzet van de regeling wordt de BMKB -regeling veelal door banken aangesproken en niet door non-bancaire financiers.

Zie hier de inhoud van de regeling:  de BMKB regeling 

Zie hier voor de verlenging: 4 jaar verlengd .

Beperkt toegankelijk, maar wel voor drie kredietunies

Van deze staatsregeling is door kredietunies de voorgaande jaren zeer beperkt gebruik gemaakt. Wij behoren met drie kredietunies echter wel tot de slechts 10 non-bancaire financiers die een accreditatie hebben bij de RVO.

De praktijk is echter dat maar enkele financiers het regelmatig gebruiken. De financiers die hier gebruik van maken geven aan tevreden zijn met het proces via RVO en merken op dat ze hiermee ook kredieten kunnen verstrekken die zij normaal niet kunnen verstrekken. Een tip ook voor onze kredietunies…

Hoge kosten

Wel zijn vaak de hoge, eenmalige kosten voor ondernemers voor de borgstelling een struikelblok.

Een BMKB-financiering en de borgstelling kost tussen de 3,90% en 8,35% aan eenmalig provisie. Voor onze kredietunies: dit komt nog eens bovenop onze reguliere ( if any..) afsluitkosten..

BMKB Groen

Eind vorig jaar werd ook een “groene versie” van deze regeling geïntroduceerd. De BMKB-Groen. Deze regeling  is bedoeld om ondernemers te helpen met het verduurzamen van hun bedrijf. Het verschil met de reguliere BMKB-regeling is dat de groene versie een langere looptijd kan kennen en de kosten lager zijn.

De gehele evaluatie met alle cijfers over het gebruik van de BMKB regeling kan hier worden gedownload: Evaluatie Borgstelling MKBkredieten (BMKB) periode 2015 t/m 2020

Voor kredietunies die mkb-ers willen helpen aan een passende financiering m.b.v. de BMKB-regelingen en zelf geen accreditatie hebben: via de Centrale Kredietunie kunt u aanvragen indienen.

Bron: KvK, RVO, SMF