Donderdag 31 maart aanstaande om 17.45 uur Provinciehuis zal gedeputeerde Bert Pauli het startsein geven voor de aftrap van Kredietunie Brabant afdeling ’s-Hertogenbosch en omstreken (regio Noordoost).

Tijdens een bijeenkomst in het Provinciehuis zal Pauli ingaan op het belang van kredietunies in de stimulering van de Brabantse economie.
Daar waar de financiering van het MKB bedrijfsleven door extra regelgeving voor banken meer en meer stagneert is er sterk groeiende behoefte aan alternatieve financieringsvormen. Crowd funding is daarvan inmiddels de meest bekende.
Crowd funding gaat veelal om zeer kleine bedragen en start ups waarbij familie en vrienden een rol spelen. Kredietunies zijn een professionele vorm van kredietverstrekking waarbij ondernemers door bemiddeling van de Kredietunie met elkaar in contact worden gebracht en samen voorzien in de financieringsbehoefte van een MKB-ondernemer.

De geldverstrekkende ondernemers krijgen naast een rendement de taak om daar waar partijen interesse hebben de te financieren ondernemer met raad en daad terzijde te staan.
Ook banken zoeken meer en meer de samenwerking met partijen die bereid zijn een gedeelte van de financieringsbehoefte van een ondernemer in te vullen. Kredietunie Brabant (KUB) wil dit laatste tot 1 van haar speerpunten gaan benoemen. ‘Samen met andere partijen het Brabantse MKB ondersteunen met financieringsmogelijkheden’, aldus Alon Jansen afdelingsvoorzitter van de KUB.

Kredietunie Brabant bestaat sinds mei 2014 in de regio Eindhoven (Zuidoost).Mede opgericht door Jan Fremeijer, thans voorzitter van de KUB. Een fase van pionieren ging vooraf. Inmiddels is het bestaansrecht bewezen, zijn de eerste financieringen succesvol verstrekt en ontstaat meer en meer vraag naar alternatieve financieringsbronnen door het MKB in Brabant.

Kredietunie Brabant heeft ook aan de wieg gestaan van de oprichting van een overkoepelende instantie om zodoende samen met andere in Nederland reeds opgerichte of nog op te richten kredietunies te komen tot een platform van belangenbehartiging en uniformering. Er zijn inmiddels enkele kredietunies in Nederland werkzaam en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren stevig zal gaan groeien.

Jan Kamminga, oud commissaris van de koningin is voorzitter van de koepel. De heer Kamminga zal ook aanwezig zijn en aangeven welke belangrijke rol hij ziet voor kredietunies en alternatieve financieringsvormen in Nederland.

Het bedrijf Metatronics heeft recentelijk een lening afgesloten voor € 250.000,– Ondernemer en directeur Erik Elizen zal zijn ervaringen met u delen op een interactieve wijze.

De heer Alon Jansen, ondernemer uit Rosmalen en voorzitter van Kredietunie Brabant afdeling ’s-Hertogenbosch en omstreken (Noordoost) zal als dagvoorzitter optreden.

Voor de startbijeenkomst worden uitgenodigd MBK-ondernemers, accountantskantoren en financiële instellingen in Brabant.

Voor het programma en aanmelden klik op Aanmelden kick-off-31-maart

Voor nadere informatie; Alon Jansen (06-12615242) of Sandra Broos (06-42723499)