Lees hier het persbericht van de Kredietunie Midden-Nederland over het Comité van Aanbeveling.

 Persbericht

Kredietunie Midden-Nederland wordt vanaf heden ondersteund door het Comité van Aanbeveling bestaande uit:

* Jacques van Ek, voormalig voorzitter Raad van Bestuur ASR.

* Joop van Oosten, ondermeer voorzitter Raad van Commissarissen Royal HaskoningDHV .
* Mark Röell, burgemeester van Baarn.

Het bestuur en Raad van Commissarissen van Kredietunie Midden
-Nederland zijn bijzonder trots op de ondersteuning van het
Comité van Aanbeveling.

Het bevestigt het brede maatschappelijke draagvlak en past in de
verdere professionalisering en ontwikkeling van Kredietunie
Midden-Nederland.

Kredietunie Midden-Nederland is een coöperatieve vereniging van, voor en door ondernemers met als doel het beschikbaar stellen van kennis en geldmiddelen aan MKB bedrijven in de provincie Utrecht, en de regio’s Eemland, Amersfoort en de Vechtstreek.
De Kredietunie is aangesloten bij de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies en Kredietcoöperaties.
Deze landelijke koepel onder leiding van Jan Kamminga coördineert de regionale- en branche gerichte Kredietunies en onderhoudt de contacten met de landelijke autoriteiten.

Nadere informatie: Hendrik-Jan Oskamp, voorzitter bestuur Kredietunie Midden-Nederland. Tel: 0653820092