Kredietunie Brabant is door de AFM een ontheffingsvergunning verleend voor kredietverlening aan het MKB

Kredietunie Brabant (KUB) heeft op 15 mei haar kick off meeting gehouden in Eindhoven waarbij 160 belangstellenden uit Bedrijfsleven en Overheidsinstellingen  aanwezig waren, waaronder de Wethouder van Economische zaken van de Gemeente Eindhoven, mevrouw Monique List.

Na de opening door Bart de Boer hebben de inleiders Jan Kamminga, Bram Schilleman en Jan Fremeijer (klik voor presentatie op de naam) aan de toehoorders de werking van Kredietunies in het algemeen en Kredietunie Brabant in het bijzonder toegelicht.

Belangrijk nieuws was dat de AFM op deze dag heeft laten weten dat zij de in Nederland benodigde ontheffingsvergunning heeft verleend. (Wet Financieel Toezicht artikel 4.3 lid 1).

Hierdoor is Kredietunie Brabant de 2e Kredietunie in Nederland (na Kredietunie Midden Nederland) met een AFM ontheffingsvergunning. Het bestuur ziet dit als een erkenning voor alle voorbereidingen achter de schermen en als een kwaliteitslabel.

Tenslotte werden de potentiele kredietgevers en kredietnemers gevraagd om zich aan te melden als lid van de coöperatie Kredietunie Brabant. Velen hebben hier gevolg aan gegeven.  Tevens heeft IAK Verzekeringen direct na de bijeenkomst besloten toe te willen treden tot de Founding Fathers van Kredietunie Brabant.