Belangenbehartiging op een kritiek moment nu de EU grote hervormingen overweegt

Het Europees netwerk van kredietverenigingen (ENCU) heeft vorige week samen met de Wereldraad van kredietunies een ontmoeting gehad met belangrijke vertegenwoordigers van de Europese Unie (EU) en geselecteerde leden van het EU-parlement over het EU-betalingspakket en andere regelgevingsitems in afwachting van deze wetgeving.

Acht Europese verenigingen van kredietunies en de World Council of Credit Unions (WOCCU) vormen de ENCU, die dient als een platform voor het uitwisselen van informatie tussen landen – en die met één stem spreekt over Europese aangelegenheden.

Dit jaar zijn er grote beleidswijzigingen die een dramatische invloed kunnen hebben op de activiteiten van kredietunies, waaronder het EU-betalingspakket , dat het volgende bevat:

  • bepalingen die onmiddelijlijke betalingen verplicht stellen
  • de invoering van een digitale euro.
  • open financiële overwegingen.
  • hervormingen van de EU Payments Services Directive (PSD2), die het onderliggende betalingskader regelt.

Er zijn ook ingrijpende veranderingen in de toezichthoudende rol op het gebied van AML/CFT en er wordt verder gewerkt aan duurzame financieringskwesties.

De potentiële impact van de verschillende punten die worden overwogen, kan ertoe leiden dat kredietunies veel geld moeten uitgeven om te voldoen aan de vereisten om onmiddellijke betalingen te bieden, systemen aan te passen om open bankieren en open financiering mogelijk te maken en nieuwe rapportage- en regelgevingslasten voor kredietunies te creëren. 

WOCCU en ENCU leveren dit jaar kernboodschappen om de adequate evenredigheid te waarborgen die nodig is om het coöperatieve model zonder winstoogmerk van kredietunies te ondersteunen, terwijl een gelijk speelveld met andere financiële dienstverleners wordt gehandhaafd. 

“Nu we op weg zijn naar de EU-verkiezingen, blijven er nog veel ‘big ticket’-items op de agenda staan. Het is van cruciaal belang dat kredietunies goed worden overwogen, zodat ze hun cruciale rol in het dienen van hun gemeenschappen kunnen voortzetten. De aanwezigheid van onze leden hier deze week bewijst in feite dat kredietunies een cruciale rol spelen bij het leveren van verantwoorde en betaalbare financiële diensten in de EU”, aldus Andrew Price, Senior Vice President of International Advocacy en General Counsel van de World Council of Credit Unions.

Leden van ENCU zijn onder meer de Irish League of Credit Unions (ILCU), National Association of Co-operative Savings and Credit Unions (NACSCU) van Polen, Croatian Association of Credit Unions (CACU), Federation of Romanian Credit Unions (FEDCAR), Estonian Union van Credit Cooperatives (EUCC), het Noord-Macedonische FULM Savings House en de Nederlandse Vereniging van Samenwerkende Kredietverenigingen (VSK).

World Council of Credit Unions is de wereldwijde handelsvereniging en ontwikkelingsplatform voor kredietunies. Ze bevordert de duurzame ontwikkeling van kredietunies en andere financiële coöperaties over de hele wereld om mensen in staat te stellen toegang te krijgen tot hoogwaardige en betaalbare financiële diensten. De Wereldraad pleit namens het wereldwijde credit union-systeem bij internationale organisaties en werkt samen met nationale regeringen om wet- en regelgeving te verbeteren. De programma’s voor technische bijstand introduceren nieuwe hulpmiddelen en technologieën om de financiële prestaties van kredietunies te versterken en hun bereik te vergroten.

De Wereldraad heeft meer dan 300 programma’s voor technische bijstand geïmplementeerd in 90 landen. Wereldwijd bedienen 87.914 kredietverenigingen in 118 landen al 393 miljoen mensen!