U wist het al: een MKB ondernemer is een duizendpoot. Hij is ondernemer, specialist op zijn vakgebied, houdt zich bezig met organisatie, administratie, inkoop, verkoop, personeel, investeringsbeleid en… financiering van zijn bedrijf. Logisch dat hij niet op al deze terreinen voldoende kennis in huis heeft en dus ook gebruik maakt van de kennis van anderen. Dat kan soms ook de kennis van leveranciers zijn. Als je daar een vertrouwde relatie mee opbouwt is een leverancier óók een informatiebron. Daarvoor moet je wel regelmatig met elkaar in gesprek gaan en blijven. Dát is één van de bijzondere kenmerken van kredietunies: één van de meest originele non-bancaire financieringsbronnen voor MKB ondernemers.

Hoe werken kredietunies?
De werking van kredietunies vertoont gelijkenis met die van banken, hoewel ze door hun structuur en omvang afwijken van banken. Groot verschil is: de ondernemers (kredietvragers) ervaren nadrukkelijk meer betrokkenheid. De ondernemer wordt weer echt gezien en echt gesproken! Zoals bij elke financieringsvorm en bij elk financieringskanaal begint een kredietaanvraag bij de ondernemer zelf. Zijn ondernemingsplan is de basis voor het investerings- en financieringsplan, dat aan mogelijke financiers wordt voorgelegd. Dien je dit in bij een kredietunie, dan ga je vervolgens in gesprek.

Niet via een flitsend internetportal, maar vis à vis. Na één of meerdere gesprekken legt de kredietunie het verzoek voor aan de eigen kredietcommissie. Zij legt bij een positief advies de aanvraag voor aan de leden-investeerders. Die kunnen vervolgens aangeven of zij geld ter beschikking willen stellen, en zo ja hoeveel. De doorlooptijd van de kredietaanvraag kan betrekkelijk kort zijn, mits je als ondernemer de juiste informatie volledig hebt aangeleverd. Na kredietverlening krijgt de ondernemer vanuit de kredietunie een begeleider, een coach, toegewezen. Hierin onderscheidt deze kredietvorm zich van veel andere: het relatiebankieren is een belangrijk unique selling point van de kredietunies. 

Voordelen van kredietunies
Betrokkenheid en relatiebankieren zijn kenmerkend voor een kredietunie. Daarnaast kennen kredietunies andere voordelen. Als je bij een regionale kredietunie bent aangesloten, levert dat een waardevol zakennetwerk binnen de regio op. Dat kan commercieel aantrekkelijk zijn. Tevens is het voor jou als ondernemer prettig je te kunnen spiegelen aan een groep van andere ondernemers. Als je je bij een branchegeorganiseerde kredietunie aansluit ( Bakkers, Binnenvaartschippers, Bruine Vloot, Passagiersvaart), levert dat extra kennis en relaties binnen de eigen branche op.

Financiering vaak grotendeels blanco
Er is een ander bijzonder aspect bij financieren via kredietunies. In de praktijk is de financiering vaak grotendeels blanco, waardoor de bancaire financieringscapaciteit, waarbij zekerheden een belangrijke rol spelen, niet wordt bedreigd. In incidentele gevallen is het zelfs mogelijk dat de financiering van de kredietunie daadwerkelijk wordt achtergesteld op een bancaire financiering.

Kredietunies voor groeifinanciering
Voor ondernemers is het financieren van de snelle groei van het bedrijf vaak lastig. Traditionele financiers zijn terughoudend bij groeifinanciering. Kredietunies willen ondernemers juist in deze fase bijstaan. Ze zijn opgericht door ondernemers: van hen mag je verwachten dat zij ondernemers in groeifasen extra ondersteuning bieden. Overigens is voor de geldverstrekkende ondernemers een kredietunie ook een goed instrument om in andere bedrijven te investeren. Kredietunies werken met ervaren financieringsspecialisten die in staat zijn een genuanceerde risico-rendements afweging te maken.

Toekomst in Nederland?

Jazeker! In Nederland staat het fenomeen kredietunie nog in de kinderschoenen, internationaal bezien is het echter een gevestigd fenomeen. Wereldwijd zijn er tienduizenden kredietunies actief. De conclusie is gerechtvaardigd dat het internationaal een bewezen concept is. De huidige ervaring en de toekomst zal leren dat het concept ook in Nederland succesvol blijft.

Het gezamenlijk belang van mkb-ers:Kredietunies

Ondernemers lenen elkaar geld
Een kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen. Een kredietunie is een coöperatie (met uitgesloten aansprakelijkheid) zonder winstoogmerk, waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen. Door risicospreiding kunnen ondernemers op een verantwoorde wijze geld uitlenen. Andere ondernemers kunnen juist geld lenen. Deze “ondernemer-helpt-ondernemer-zonder-winstoogmerk-mentaliteit” maakt Kredietunies duidelijk onderscheidend van de andere nieuwe zakelijke financieringen zoals banken en crowdfunders .

Onderlinge solidariteit
Het resultaat van de verschillende modellen is hetzelfde: ondernemers helpen andere ondernemers door middel van het ter beschikking stellen van financiering (én coaching). Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid.

Gestoeld op lokale initiatieven
Kredietunies worden regionaal of branchegewijs opgericht (de meeste zijn regionaal). Kredietunies zijn gestoeld op lokale initiatieven en het succes wordt mede bepaald door de lokale kartrekkers. De doelgroep van kredietunies zijn ondernemers binnen de regio (of branche) met een kredietbehoefte tot € 500.000. Let op: als ondernemer kun je kredieten combineren en stapelen: het bewust combineren van verschillende geldverstrekkers binnen één financieringsronde. Dus een ondernemer met een grotere kredietbehoefte kan ook bij een kredietunie terecht als hij verschillende financieringsbronnen combineert.

Low profile relatiebankieren
Kredietunies zijn in vergelijking met andere nieuwe financiers minder opzichtig aanwezig in de markt. Ze werken low profile binnen regionale- en sommige branchenetwerken. Het onderscheidend vermogen is nadrukkelijk dat oorsprong, drijfveer en uitvoering allen gebaseerd zijn op de onderlinge relatie van ondernemers. Veel ondernemers missen in het moderne bankieren het “relatiebankieren”.

Het huidige aantal kredietunies spelen in meerdere of mindere mate in op dat gemis en is de onderlinge relatie de basis, hun lifeline.