Soms heeft de overheid een zetje nodig om net even dat stapje extra te maken om het beleid net even wat passender en pro-actiever te maken. Een zetje dat deze keer misschien wel van onze Koningin is gekomen !

Bij de opening van de Amsterdam Fintech Week sprak Koningin Máxima namelijk over inclusieve financiering en met name over de problemen voor het mkb in Nederland om financiering aan te trekken.

En dan heb je gelijk mijn aandacht..

Aandachtspunt is de beperkte financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Nederland staat wereldwijd op de 119e plaats ten opzichte van 186 andere landen wat betreft mkb-financiering (‘Ease of Doing Business 2020’, Wereld Bank Groep). Als lid van het Comité sprak Koningin Máxima over hoe fintech innovaties kunnen bijdragen aan betere financieringsmogelijkheden voor het mkb om zo duurzame ontwikkeling en groei te stimuleren.

Werkkapitaal

In haar toespraak ging zij er ook op in dat op dit moment vooral nieuwe non-bancaire financiers zich richten op het gat dat banken laten van voor korte termijn kredieten en werkkapitaal, maar dat de trend aangeeft dat ook grotere en langere termijn kredieten steeds vaker non-bancair worden afgesloten.

Non-bancaire successen als blauwdruk gebruiken?

Een opvallend onderdeel van haar lezing was de oproep om te leren van de successen van Qredits voor het verstrekken van micro-kredieten (waar zij zelf actief bij betrokken is) om dit ook toe te passen in andere marktsegmenten. Ze riep op om er voor te zorgen dat ook andere non-bancaire financiers toegang krijgen tot goedkoop kapitaal, garantieregeling en ondersteund worden met marketing en promotie:“From the recent success in supporting small loans to SMEs, we can see that low cost funding, guarantees, and promotion—when provided strategically by the private and public sector together—not only are in high demand, they also make a difference in serving SMEs’ financial needs.”

DANK,DANK,DANK!
Een warmer en beter pleitbezorgster kunnen we ons als Kredietunies niet wensen! Het door ons sterk gewenste level playing field zou dan eindelijk ontstaan? Juist Kredietunies kunnen dan een enorme sprong voorwaarts maken in het helpen van de MKB-ers. Buitenlandse ervaringen kunnen ons daarbij helpen. In bijvoorbeeld Engeland is gebleken dat de aldaar werkende kredietunies sneller konden opschalen tijdens de crisis door overheidssteun met garanties en toegang tot de kapitaalmarkt.
Ze hebben in een half jaar tijd al drie keer zoveel ondernemers kunnen helpen en daarmee ook de kwaliteit van hun dienstverlening en coaching kunnen verhogen!  Sinds de financiële crisis van 2008 heeft de Britse overheid besloten tot een drastische vernieuwing van de MKB-financieringsmarkt. Activiteiten om financiering voor het MKB te stimuleren werden ondergebracht in één nieuwe organisatie, de British Business Bank. Met een flinke overheidsinvestering is de Britse MKB-financieringsmarkt daarmee de meest succesvolle van Europa geworden, met een breed aanbod voor ondernemers. Met het Britse model- waarbinnen veel gebruik wordt gemaakt van cofinanciering met Credit Unions- in het achterhoofd kunnen ook Nederlandse kredietunies met een centrale marktplaats een vergelijkbare rol spelen voor Nederlandse ondernemers met een financieringsbehoefte.

Kredietunies revisited: de klassieke eigen vermogen financiering

Opvallend was dat de Koningin in haar lezing de noodzaak om meer te investeren in innovatie in financiering aanhaalde. Dit om er voor te zorgen dat innovatieve bedrijven ook voldoende (groei) financiering kunnen aanvragen. Daarbij is aanvullende financiering nodig om het eigen vermogen van het mkb te versterken.“Going forward, it will be important to develop more solutions to address SMEs’ long-term financial needs, support their digitization, help them train their staff, and to provide them with financial and business advisory support. Beyond loans, firms need equity financing to improve their solvency and to continue to invest in their businesses. So in order to have innovation in SMEs, we will need innovation in financing.”

Zou ze de kredietunies in Nederland hebben bestudeerd? Het kan niet anders…..Hebben we dan toch een Beschermvrouwe?