Hierbij een commentaar van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies op de regeling en besluit kredietunies.De Wet Kredietunies wacht nog steeds op de toestemming vanuit Brussel. Groen licht voor de wet betekent dat kredietunies middelen van investeerders ook mogen aantrekken in de vorm van obligaties of spaardeposito’s. Obligaties en spaardeposito’s sluiten beter aan bij de investeringshorizon van investerende ondernemers dan de huidige mogelijkheden (perpetuele ledencertificaten). Tot een grens van € 10 mln. kan dit, na goedkeuring van Brussel, volgens de Wet toezicht Kredietunies zonder toezicht. Daarboven zal, tot een grens van € 100 mln., sprake zijn van een specifiek toezichtregime voor kredietunies.
De praktische details van de Wet Kredietunies worden uitgewerkt in een regeling en een besluit. De inhoud van deze stukken is inmiddels in een (internet) consultatie voorgelegd

De tekst van de regeling toezicht Kredietunies  en het besluit toezicht kredietunies vindt u hier

Opmerking
De inhoud geeft wat ons betreft aanleiding tot een opmerking. Uit de huidige tekst van de regeling blijkt niet duidelijk dat de aangetrokken opvorderbare middelen die meetellen bij het bepalen van de grens waarboven een vergunning nodig is, alleen de middelen betreffen die zijn aangetrokken van de leden.

De middelen aangetrokken van professionele partijen tellen dus niet mee. Wat ons betreft zou het goed zijn om dit duidelijker uit de tekst te laten blijken.

De grens voor de vrijstelling wordt vastgesteld in onderliggende wet- en regelgeving om te zorgen dat de wet voldoende flexibel blijft.