Ronald Kleverlaan is terecht heel trots

Trots op het feit dat hij met Crowdfundinghub en PwC deze week het onderzoek voor de Europese Commissie  gepubliceerd kreeg op welke manier regionale overheden het beste samen kunnen werken met crowdfunding platformen om een deel van de Europese Structuurfondsen (>€300 miljard in de periode 2021-2027) te distribueren. We mogen aannemen dat ook Kredietunies bedoeld worden…

Dit was afgelopen jaar een van de belangrijkste projecten van Ronald. Wat de kredietunies betreft maken we met deze positieve geluiden en initiatieven hiermee ook weer een grote stap in het verder ontwikkelen van de non-bancaire markt in de komende 5-10 jaar en helpt hiermee zijdelings ook de renaissance van de kredietunie als bijzondere vorm van non bancaire financiering. Hulde!

Hiermee wordt glashelder aangetoond dat Europese fondsen en institutionele financiers gebruik kunnen maken van crowdfunding platformen om het (kleine) mkb beter te bereiken en beleidsdoelen rond inclusiviteit (SheCredit als voorbeeld van een geaccrediteerde kredietunie voor vrouwelijke ondernemers bijvoorbeeld?) en duurzaamheid te realiseren

European Structural and Investment Funds (ESIF)

Wij ondersteunen als Kredietunie de visie dat het ontwikkelen van een strategiedocument voor de Europese Commissie nodig was. Een visie op welke manier regionale en nationale overheden via “Managing Authorities” gebruik kunnen maken van crowdfunding en kredietunieplatformen om een deel van de aanwezige gelden in de  Europese Structuurfondsen (ESIF) te distribueren.

Uit het onderzoek is gebleken dat het efficiency voordelen kan opleveren voor overheden om op deze manier grote groepen kleine ondernemers te bereiken, het meer draagvlak oplevert en het kan helpen om een betere selectie te maken van projecten waar in de maatschappij steun voor is.

De rol van ESIF en H2020 in regionaal, nationaal en mondiaal significant innovatievermogen

Dit zijn een aantal van de belangrijke EU Cohesion Policy doelstellingen waar de Europese Commissie van 2021-2027 ruim €373 miljard voor beschikbaar stelt en waarbij het dus nuttig kan zijn om hier initiatieven samen met kredietunies en crowdfunding platformen voor te ontwikkelen door (regionale) overheden voor het inzetten van de miljarden aan steunfondsen die beschikbaar zijn voor de Europese economie.

Shecredit

Het Bestuur van de VSK is altijd bereid de benodigde input en ondersteuning aan Ronald en de SMF te bieden