Veel mkb-ers vragen kredieten aan via een kredietunie, maar voor veel investeringen kun je (naast een reguliere bedrijfsfinanciering) ook subsidie aanvragen. Of profiteren van regelingen waarmee je makkelijker een krediet krijgt. Onze dagelijkse praktijk laat echter zien dat veel mkb-ers en hun adviseurs niet op de hoogte zijn van de regelingen en subsidiepotjes en ze ondersteuning kunnen vragen aan een kredietunie.

Daarom hieronder een overzicht van subsidies en regelingen voor 2023. Regelingen die voor nieuwe, maar ook voor bestaande leden kunnen gelden en voor kredietcommissies een goede ondersteuning kunnen bieden :

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Mkb-ers kunnen bijstand aanvragen bij hun plaatselijke gemeente: de Bbz. Deze financiële ondersteuning kun je ook aanvragen als je een bedrijf start vanuit de bijstand of een uitkering.

Bedrijf starten vanuit WAO

Zit iemand in de WAO en wil hij/zij een bedrijf starten? Dan kan men in veel gevallen hulp aanvragen bij het UWV. Deze instantie kan hulp bieden in de vorm van:

Starterskrediet

Aanvulling van inkomen

Vergoeding van bepaalde nodige voorzieningen

Coaching mkb’ers

Als een mkb-er het door de nasleep van de coronacrisis financieel moeilijk heeft, kun je gratis coaching aanvragen bij de stichting Ondernemersklankbord. Deze stichting kan de mkb-er, maar ook een kredietunie helpen bij dingen als het voorkomen van een faillissement, groeien en bedrijfsopvolging. Zie ook: https://ondernemersklankbord.nl/.

Regionaal en sectoraal bestaan er reeds contacten tussen kredietunies en het Ondernemersklankbord.

Fiscale regelingen:

Kleineondernemersregeling

De Kleineondernemersregeling (KOR) is een regeling voor ondernemers die het klein en eenvoudig willen houden. Heeft een mkb-er een jaaromzet van minder dan € 20.000? Dan kun je ervoor kiezen mee te doen aan de KOR. Door de Kleineondernemersregeling hoef je geen btw te berekenen en je kunt een simpeler administratie voeren.

Wil een lid van een kredietunie meedoen met de KOR?

Dan moet je deze mkb-er uiterlijk 4 weken van tevoren aanmelden bij de Belastingdienst. 

Ondernemersaftrek

Ondernemen kan risicovol zijn, maar het geeft ook voordelen. Een belangrijk voordeel zijn de aftrekposten.

De ondernemersaftrek bestaat uit meerdere vormen van aftrek:

  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek
  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
  • Meewerkaftrek
  • Stakingsaftrek

Mkb-winstvrijstelling

Daarnaast is de mkb-winstvrijstelling een belangrijke aftrekpost: deze winstvrijstelling verlaagt de winst met 14 procent, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Als men ondernemer is voor de inkomstenbelasting, past de Belastingdienst deze mkb-winstvrijstelling automatisch toe.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die een ondernemer niet wil missen. Bij deze aftrekpost geldt namelijk dat men een fors belastingvoordeel krijgt als men investeert in bedrijfsmiddelen. Met deze investeringen kun je de winst drukken, waardoor je minder belasting betaalt. Op jaarbasis moet je minstens een bepaald bedrag investeren in je onderneming om voor de KIA in aanmerking te komen.

In 2022 was dit een bedrag van minstens € 2.401 met een bedrag van minstens € 450 per investering.

Kredieten en financiering

Natuurlijk moet de mkb-er wel een goed plan ( i.s.m. de kredietunie) hebben om deze regelingen te kunnen gebruiken.

Een overzicht:

Borgstelling mkb kredieten (BMKB)

De BMKB is een regeling waarbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat borg staat voor een deel van het krediet. Dat betekent dat je bij de bank sneller of meer geld kunt lenen om de investeringen te kunnen doen.

Naast de BMKB is er ook de BMKB-Groen, speciaal bedacht voor ondernemers die willen verduurzamen om lagere energiekosten te hebben.

Voor zowel de BMKB als de BMKB-Groen geldt dat je als ondernemer aan de voorwaarden moet voldoen.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling)

Voor de financiering van eigen bedrijfsactiviteiten van middelgrote en grote bedrijven is er de GO-regeling. Via deze regeling kun je een bedrag van € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen lenen.

Bij deze regeling krijgt de financier een Staatsgarantie voor 50 procent van de lening. Minder risico dus voor ons en meer financieringsruimte voor het bedrijf.

Vroegefasefinanciering (VFF)

Vroegefasefinanciering is financiering voor onder andere mkb’ers en innovatieve starters die hulp nodig hebben om een goed uitgewerkt plan van de conceptfase naar de startfase te brengen.

In een paar stappen kun je checken of je in aanmerking komt voor de VFF.

Innovatiekrediet

Als een aanvrager werkt aan een veelbelovende innovatie kunnen we gebruikmaken van Innovatiekrediet. Kun je aantonen dat het product of innovatie onder andere een positieve bijdrage levert aan de Nederlandse economie, dat het haalbaar is en dat het binnen vijf jaar op de markt kan komen? Dan kunnen we samen dit krediet onder voorwaarden aanvragen.

IMVO-vouchers

MVO Nederland stelt IMVO-vouchers van maximaal € 10.000 beschikbaar aan bedrijven die hun internationale handel willen verduurzamen. Je kunt een IMVO-voucher gebruiken om een adviseur ( i.s.m. de kredietunie) in te huren die je gaat helpen duurzamer te worden in je internationale handel.

Brexit Adjustment Reserve

Ondernemers die kosten hebben gemaakt om aan de Brexit-eisen te voldoen, kunnen daarvoor subsidie krijgen via het EU-steunfonds Brexit Adjustment Reserve (BAR). 

Je kunt aanspraak maken op de BAR als je zaken doet – of hebt gedaan – met het Verenigd Koninkrijk. 

Investeren in innovatie en duurzaamheid

Duurzaamheid en innovatie zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan bij de overheid. Vandaar dat er heel wat regelingen zijn voor als je het over een duurzamere boeg wilt gooien. We zetten een paar belangrijke regelingen in de vorm van aftrek en subsidies voor je op een rij.

Innovatiebox

De innovatiebox is een fiscale regeling voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen én winst maken uit innovatieve activiteiten. Over deze winst hoef je namelijk minder winst te betalen.

Een mkb-er doet dit door immateriële activa (bijvoorbeeld kosten voor speur- en ontwikkelingswerk, octrooien etc.) in de innovatiebox te plaatsen. In dat geval betaalt het bedrijf slechts 9 procent belasting over de winst uit innovatieve activiteiten.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De kans is groot dat een aanvrager kijkt naar de mogelijkheden om te verduurzamen, bijvoorbeeld door te investeren in duurzame energie als hernieuwbare elektriciteit, CO2-reductie of energiezuinige technieken.

Als dat zo is, kan het zijn dat het bedrijf in aanmerking komt voor Energie-investeringsaftrek. Deze aftrek is niet misselijk: je kunt zo’n 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

MIA en Vamil

Ook bij de Milieu-investeringsaftrek (MIA) geldt: fiscaal voordeel als je investeert in duurzaamheid. Bij de MIA gaat het vooral over milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Een groot deel van de investering mag men in mindering brengen op de winst.

Goed om te weten: de MIA is een aanvulling op de standaard afschrijving.

Combineer je de MIA  met de Vamil, dan mag het bedrijf tot 75 procent van de investering willekeurig afschrijven (dus niet gespreid). Daarmee kan het voordeel nog aantrekkelijker worden.

Andere duurzame subsidies

Er zijn op het moment dus heel wat subsidies voor duurzaamheid. Om er nog een paar belangrijke te noemen:

  • Hernieuwbare Energietransitie (HER+): subsidie voor vernieuwende projecten die bijdragen tot minder CO2-uitstoot
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): subsidie voor het verwarmen van je bedrijfspand door middel van een warmtepomp, zonneboiler, windturbine of zonnepanelen

Opleidingen

De aanvrager moet zich misschien bijscholen om de laatste ontwikkelingen in de markt te volgen. Of misschien is het wel nodig om een carrièreswitch te maken.

STAP-budget

Bijna iedereen in Nederland heeft recht op een STAP-budget. Het is een budget van € 1.000 dat je mag besteden aan bijscholing, training of een cursus. Je mag dit budget gebruiken bij een aanbieder die in het STAP-scholingsregister staat. 

Wees scherp op regelingen en subsidies voor onze mkb-ers!

Dit is een selectie van alle mogelijkheden die er zijn voor mkb’ers en zzp’ers in Nederland. Heeft u als kredietunie een bedrijfskredietaanvraag?

Ga dan eerst na of er een regeling is. 

Voor een completer overzicht kunt u het best kijken op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.