Een Kredietunie starten: Projectplan en businesscase

Onderstaand kunt u diverse stukken vinden die u nodig heeft bij de oprichting van uw Kredietunie. U kunt de volgende informatie vinden:
1. Stappenplan starten Kredietunie
2. Conceptversie Informatiememorandum
3. Rekenmodellen en documenten per model kredietunie:
– Centrale Kas
– Community Funding
– Hybride model

 

1. Stappenplan starten Kredietunies

2. Conceptversie Informatiememorandum

 

Onderstaand kunt u een conceptversie van het informatiememorandum downloaden. U kunt deze als uitgangspunt nemen voor uw eigen Kredietunie.

3. Rekenmodellen en businesscases: