De politiek wil het voor particulieren aantrekkelijker maken om te investeren in kleine ondernemers. Men is wakker geworden in Den Haag. Maar waarom sliep men zo lang (uit)? Was daarvoor een BBB overwinning nodig?

We praten al drie jaar over extra hulp (tijdens en na de coronacrisis) voor het mkb. Er kwamen (dure..) BMKB-C en BMKB-Groen regelingen, paradepaardje Invest NL begon veeeel te laat op gang te komen, (daar komt de k van mkb gewoonweg niet aan de bak..) we introduceerden keurmerken voor bemiddelaars en financiers, kregen accreditaties van de RVO en we bleven vragen om een soortgelijk platform als de British Business Bank (ook BBB…) in Engeland en noemden dat in Nederland de MKB Bank.

Die bank gaat er echter niet komen

De ambitie van EZK en het huidige kabinet ligt niet op dat vlak. Nu heeft het mkb ook mijns inziens geen mkb bank in de letterlijke zin nodig, maar een platform waarlangs non-bancaire financiers ook hun funding op een meer eenvoudige (staatsondersteunde en EU ondersteunde- ) wijze kunnen regelen. Want non-bancaire financiers halen hun funding niet van de kapitaalmarkt, maar halen het bij consumenten (crowdfunders) en ondernemers (kredietunies).

Snel en eenvoudig te regelen: het oude fiscale voordeel van de Tante Agaath-regeling van stal halen?

We kunnen vaststellen dat veel mkb’ers moeite hebben financiering te vinden, ook voor de ( wel een stokpaardje van dit Kabinet..) investeringen in verduurzaming. Bakkers moeten van het gas af en hun gasoven laten vervangen door een energiezuinige elektrische oven. Zelfs het aanschaffen van een elektrische bestelbus moet mogelijk zijn, want ook mkb-ers moeten gaan “greenwashen”. Ook de Binnenvaart heeft de groene aandacht van deze regering en moet over op Stage V motoren, roetfilters inbouwen of zelfs helemaal over op elektrische motoren.

Projecten zat

Daarvoor heeft een ondernemer geld nodig, maar als de ondernemer aanklopt bij de bank, dan blijft de deur gesloten. Diezelfde bank geeft tot op heden een veel te lage rente op spaargeldenhoge rente en particulieren vragen zich steeds meer af of ze het geld misschien maar moeten investeren. Door de snel gestegen inflatie (gelukkig dalende naar 4,4% in april 2023) is iedereen op zoek naar verschillende manieren om hun slapende spaargeld te investeren en er meer rendement uit te halen. Een optie die u misschien nog niet hebt overwogen, is via een kredietunie te investeren….. en met een fiscaal vriendelijke regeling kan dat nog beter! Maar dan moeten we wel een kabinet hebben dat dit durft….

Winwinlening

Hoe ze dat in België doen?

Net als crowdfunding/crowdlending is een winwinlening in België tevens een alternatieve financieringsvorm voor ondernemers waarvoor ze ook aankloppen bij de burger. In dit geval levert dit ook een fiscaal voordeel op voor wie op die manier investeert en staat de Vlaamse overheid garant voor 40% van de investering. Het rendement op een winwinnerlening is lager dan op een crowdfundingslening, maar biedt meer zekerheden .

De winwinlening is in België al meer dan 15 jaar een fiscaal voordelige maatregel, door de Vlaamse regering in het leven geroepen om investeren in mkb-ers interessanter te maken voor particulieren.

Er zijn 3 grote voordelen gekoppeld aan de winwinlening: het rendement, het belastingvoordeel & een staatsgarantie.

Goedkoper en minder risico

Onder de oude Tante Agaath-regeling, die bestond tussen 1997 en 2011, konden particulieren een deel van hun investering terugkrijgen via een belastingvoordeel. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) kondigde vorig jaar juist aan een groot aantal bestaande regelingen en aftrekposten kritisch tegen het licht te gaan houden. Ze maken het werk van de toch al overvraagde Belastingdienst soms nodeloos ingewikkeld, terwijl lang niet altijd duidelijk is of het beoogde doel ermee wordt bereikt.‍ Of hij er nog een extra regeling bij wil is de vraag….

Rentes voor winwinners gaan stevig omhoog

In 2021 lagen de wettelijke rentepercentages in België tussen 0,875% en 1,75%. Sinds begin 2022 is dat tussen 0,75% en 1,50%. In 2023 liggen de rentes vast tussen 2,625% en 5,25%. Het viel meteen op toen de voorwaarden voor de winwinlening in 2023 werden bekendgemaakt: de rentes gingen flink omhoog.

Waar in 2022 de minimale en maximale rente nog respectievelijk 0,75% en 1,50% bedroegen, moeten ondernemers nu minimaal 2,625% rente betalen. De maximale rente ligt vast op 5,25%.‍

Wat betekent dit voor het rendement?

Voor de ondernemer wordt een winwinlening dus duurder, en daarmee volgt de lening de algemene trend van stijgende rentes van bijvoorbeeld bankkredieten ( nu ook al rond de 6 tot 8 %..). Maar als investeerder heb je natuurlijk voordeel aan die hogere rentes op de winwinlening. ‍

Wat als de ondernemer niet meer kan terugbetalen?

Niet fijn, maar hier moe(s)ten we natuurlijk ook rekening mee houden in een winwinlening. Als investeerder heb je dan nog recht op 30% van het openstaand bedrag. Deze waarborg wordt via een eenmalig belastingvoordeel terugbetaald.

Opgelet: indien het gaat om een winwinlening afgesloten NA 15 maart 2020 en vóór 1 januari 2022, kan je zelfs 40% van het openstaande bedrag terugkrijgen. Deze tijdelijke waarborgverhoging (van 30% naar 40%) was een maatregel van de Vlaamse overheid om de winwinlening interessanter te maken. Dit gebeurde om investeringen in bedrijven die in de financierings-mogelijkheden kwamen als gevolg van corona te stimuleren.‍

Tijd voor een Ome Jan lening?

Als je geld leende van een bekende om hiermee een bedrijf te financieren dan waren in Nederland vroeger ook belastingvoordelen te behalen. Deze leenvorm werd vaak de Tante Agaath-regeling genoemd. Dit was een achtergestelde lening aan een (zelfstandige/ startende) ondernemer in ruil voor (wettelijke) rente. De investeerder hoefde geen familie te zijn, zoals de naam misschien deed vermoeden, maar het waren meestal wel bekende relaties van de ondernemer.

Samen moesten zij een voorstel maken waarbij omschreven werd hoeveel geld (maximaal +/- €50.000) er met deze mkb-lening geleend werd en met wat voor doel. Daarna moest de belastingdienst de overeenkomst goedkeuren. Alleen dan was dit een echte Tante Agaath-lening. De belastingvoordelen voor deze leningen zijn helaas in 2011 gestopt.

Er zijn plannen om weer een nieuwe fiscale durfkapitaal-regeling in te voeren, maar zover is het helaas nog niet. Wel lenen ondernemers nog altijd veel geld van bekenden. Achtergestelde leningen zijn nog altijd een populaire vorm van startkapitaal. Vroeger leverde het de geldschieter een persoonsgebonden aftrek op. Deze fiscale voordelen zijn er echter niet meer.

Nu er ook steeds meer stemmen in de politiek opgaan om particulieren weer belastingvoordeel te bieden bij durfkapitaal, zoals bij de oude Tante Agaath-regeling van toepassing was, lijkt het wel alsof dit kabinet langzaam wakker wordt geschud.

In buurlanden als Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk zijn hier al regelingen voor. In Nederland kent durfkapitaal al jaren geen eigen fiscale regelingen meer. Tijd om de Tante Agaath-regeling nieuw leven in te blazen!

Met hulp van de Kredietunies!

Lunchroom Tante Agaath in Rockanje