De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) opende vandaag om 09:00 uur. De regeling werd op 28 februari in de Staatscourant gepubliceerd, waarmee de voorwaarden en openingsdatum definitief waren.

Dat zou je denken en ondernemers moeten overal rekening mee houden. Zelfs met een overheid die vijf voor twaalf opeens regelingen gaat aanpassen. Blij met een reeds doodziek musje? ……

Want nu het voorschotpercentage nog eens naar beneden aangepast: van 50% naar 35%.

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) geeft een tijdelijke tegemoetkoming als de energiekosten van mkb-ondernemingen minimaal 7% van de totale omzet bedragen. Daardoor zou het overlevende mkb meer adem moeten krijgen om het bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

Voor wie?

  • Voldoet de onderneming, stichting of vereniging aan de Europese mkb-definitie?
  • Is het bedrijf in Nederland gevestigd en uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven in het Handelsregister van KVK?
  • Bedragen de energiekosten minimaal 7% van de omzet in 2022?
  • Heeft de onderneming een zakelijk energiecontract?

Voldoet het bedrijf ook aan de overige voorwaarden? Vraag dan snel aan. Dit kan tussen 21 maart 09:00 uur en 2 oktober 17:00 uur. De aanvraag geldt met terugwerkende kracht voor de periode 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Voorschotpercentage naar 35%

Het voorschotpercentage van de TEK is verlaagd naar 35%. De reden volgens het Min EZK: dit is om te voorkomen dat de TEK een te hoog voorschot uitkeert en dat de onderneming bij sterk dalende prijzen volgend jaar veel geld moet terugbetalen. Laten we maar hopen dat het op die manier geen aardbevings-schadeverhaal wordt. De mkb-er wordt kennelijk gezien als een melkkoe die wel in de wei moet blijven en vooral met kaalgevreten weiden zijn melk moet produceren..

Het Centraal Planbureau schat in dat de energieprijzen gaan dalen. Waarop ze dat baseren? Geen idee.

Daarom lijkt hen een voorschotpercentage van 35% ‘beter te passen”. Hoewel niemand kan voorspellen wat de energieprijzen de komende tijd gaan doen, kan het CBS dit kennelijk wel…………en lijkt de verlaging van het voorschotpercentage op dit moment “de juiste keuze”.

Beoordelen van de aanvraag   

Ze hebben bij de RVO kennelijk enige opstarttijd nodig voor de beoordeling van de eerste TEK-aanvragen. Stel je voor: dit zagen we niet aankomen? Tja: aanvragen worden deels automatisch beoordeeld op basis van een computermodel dat de eerste weken moet worden gevoed met real-time data van de eerste aanvragen. Ook al eens eerder als Toeslagenaffaire-dooddoener gebezigd. De snelheid van het verwerken en beoordelen van aanvragen zou “daarna aanmerkelijk sneller gaan”.

Groningenscenario’s doemen op……..

Goedkeuring Europese Commissie

Natuurlijk hebben ze weer de ontsnappingsclausule: het is het wachten op goedkeuring van regeling door de Europese Commissie (EC). Maar de RVO is aardig voor het mkb: vooruitlopend op deze goedkeuring nemen zij aanvragen alvast in behandeling.

Fijn denk je dan als lezer.

Maar the devil is in the details: ze kunnen zonder goedkeuring nog niet overgaan tot betalingen….

Wordt de zieke mus opeens een dode mus. Ondernemen is volgens de bewindslieden vooruitzien en je moet rekening houden met tegenslagen…

Dat het regeringsbeleid de factor is waar de teleurstelling uit bestaat is voor rekening van het mkb.

“Goedkeuring wordt op korte termijn verwacht”, stelt men.

Als het musje al terminaal is of ter aarde besteld?

Meer weten?

Bron : RVO