De publiciteit valt ons nog wat tegen, maar eindelijk is het zover: de Tweede Kamer stemt voor verandering in het bancaire landschap. De meerderheid ziet dat er een Nederlandse tegenhanger van The British Business Bank moet komen, een ‘mkb-bank’. De motie van CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch die daartoe oproept is met een brede Kamermeerderheid aangenomen, maar nu nog het invullen van de plannen. Want wij durven als V.S.K. te stellen dat wat de motie wil, volledig kan worden ingevuld door de bestaande kredietunies. Kredietunies waar Amhaouch zelf aan de wieg heeft gestaan….

Amhaouch cda verkiezingen coronacrisis

Tweede Kamer-lid Mustafa Amhaouch (CDA) kan verder met zijn plan voor een heuse ‘mkb-bank’.

Met de komst van dit “platform” (een nieuwe bankvergunning zal voor de uiteindelijke invulling niet aan de orde zijn..) wordt financiering vereenvoudigd en krijgen kleine ondernemingen de ondersteuning die ze nodig hebben zonder afhankelijk te zijn van grote systeembanken, stelt het CDA na het aannemen van de motie op haar website. Tot zover alleen maar overeenkomsten met de huidige kredietunies en we zitten dan ook bij de telefoon te wachten op een uitnodiging voor een goed en inhoudelijk gesprek….

Mkb-bank: voor ondernemers betere toegang tot financiering

De beoogde ‘mkb-bank’ moet er primair voor zorgen dat met name de kleine ondernemingen en familiebedrijven betere toegang krijgen tot financiering. Daarnaast heeft deze ‘marktplaats’ voor het mkb als voordeel dat naast de financiering ook private expertise en overheidsgelden bij elkaar worden gebracht, stelt Mustafa Amhaouch. ,,Een mkb-bank naar Brits model zorgt ervoor dat ook kleine ondernemers makkelijk toegang hebben tot financiering. Zo versterken we het Nederlandse ondernemersklimaat en het mkb. Als je nu niks doet, weet je dat het niet beter gaat worden”.

Ook hier weer: alleen maar overeenkomsten met de uitstekend functionerende kredietunies die allemaal roepen “We zijn er klaar voor…”.

Slagvaardig en voortvarend kleine en middelgrote ondernemers helpen’

In aanloop naar de verkiezingen stelde hij al: ,,Grootbanken zijn niet ingericht voor kredieten van pakweg 15.000 tot 250.000 euro. De kosten voor de kredietverlening zoals audit en compliance staan voor hen niet in verhouding tot het kredietbedrag. Bovendien is de rente van vier procent niet lucratief waardoor grote banken zich minder snel wagen aan de kleine kredietverstrekking. Daarom moet er een mkb-bank komen die slagvaardig en voortvarend kleine en middelgrote ondernemers kan helpen. Ik hoor verhalen van ondernemers die een krediet aanvragen, maar toch failliet gaan omdat de reddende euro’s op zich laten wachten.’’ En ook hier: uit ons hart gegrepen en onze dagelijkse ervaring waar we als kredietunies juist het verschil kunnen maken..

Mkb-bank: dichtbij de ondernemers, dichtbij in de regio

,,Waar ik mij erg aan stoor is de financiering van de grote banken. De systeembanken kijken over de kleine ondernemers heen. Wij zijn voor een mkb-bank, dichtbij de ondernemers, dichtbij in de regio. Als de overheid garanties geeft voor belangrijke financieringen maakt dat de kleine ondernemer mogelijk om door te groeien. Als je nu niks doet, weet je dat het niet beter gaat worden .” aldus Amhaouch. Hier kunnen we het weer volledig mee eens zijn als VSK. Wij zitten immers dichtbij in de regio of zelfs dichtbij de sector ( i.c. bakkerij en binnenvaart).

Amhaouch (CDA) pleit voor slagvaardige mkb-bank,, 

In een uitzending met de topeconomen Arnoud Boot, Ronald Kleverlaan en Lex van Teeffelen stelde hij onder meer: ,,Onze meest gehoorde klacht is: ” we spreken elkaars taal niet meer, de bankier snapt mij niet meer, het afstandelijk”. Daar ligt een hele grote uitdaging. Er is heel veel mogelijk dankzij non-bancaire financiering, maar om je weg daarin te vinden, dat is een hele grote zoektocht, nog steeds voor veel ondernemers”. Daar kunnen we het ook weer volledig mee eens zijn: kredietunies kunnen in dit stadium dan ook uitstekend functioneren en de lacune opvullen. Daarvoor is geen ingewikkelde wetgeving noodzakelijk, alleen maar een gemakkelijker toegang tot geld en garanties voor de kredietunies om “uit te zetten”.

Nederland wordt pas echt gezond als we het geld eerst weer gaan verdienen

Het idee om een speciale mkb-bank op te richten staat ook prominent in het verkiezingsmanifest van Ondernemend Nederland (ONL), in aanloop naar de verkiezingen bedoeld om kabinet en coalitie op het hart drukken om aan de slag te gaan voor ondernemers in Nederland. Biesheuvel: ,,De weg uit de coronacrisis is kiezen voor ondernemerschap. Nederland wordt pas echt gezond als we het geld eerst weer gaan verdienen.” Een mkb-bank ziet Biesheuvel daarbij als belangrijke ondersteuning voor ondernemers zodra de crisis op zijn einde loopt.

Lees ook: Tweede Kamerleden over rol banken coronacrisis: ‘Ze hebben het laten afweten’

Nieuwe bank ook goed voor diversiteit bankenlandschap

Terug naar 2020, Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland riep destijds op om van de Volksbank een staatsbank, een mkb-bank te maken, die onder gunstigere voorwaarden krediet kan verstrekken. ,,De banken zijn volgedrukt met regels en de vele verplichte checks die zijn ingebouwd. Dat maakt de kosten voor verstrekking van kleine kredieten relatief duur, waardoor ondernemers in het mkb moeilijk aan financiering kunnen komen. Een ‘nieuwe’ bank zou volgens MKB-Nederland ook goed zijn voor de diversiteit van het bankenlandschap, dat nu wordt gedomineerd door een aantal grote spelers. Vonhof, in april vorig jaar: ,,Zo’n bank zou ook nooit leiden tot marktverstoring, omdat dit nu juist een deel van de markt betreft waar de banken zelf niet happig op zijn. 

We juichen alle initiatieven toe die het voor non-bancaire financiers makkelijker maakt om hun werk uit te voeren!

Wetende dat van alle actoren juist de kredietunies de beste kaarten in handen hebben om een “mkb-bank”-rol in te vullen en tot tevredenheid uit te voeren.

Snel, efficiënt, betrokken, not for profit, tegen lage defaults, lage uitvoeringskosten en met actieve coaching.

Jacco vonhof mkb nederland oproep verhoog lasten niet

https://www.deondernemer.nl/politiek/tweede-kamer-motie-amhaouch-cda-mkb-bank-aangenomen-onl-mkb-nederland~3793908