Komt u ook op 10 juni naar de dag van de kredietunie 2015?

De Dag van de Kredietunie is Nederlands eerste bijeenkomst voor alle actieve kredietunies, kredietunies in spé en andere stakeholders zoals provincies, gemeenten, banken en pensioenfondsen.

Met de Dag van de Kredietunie willen wij door bundeling van krachten de verdere ontwikkeling en de groei van kredietunies op de kaart zetten. We zullen van gedachten wisselen, ervaringen delen en aandacht besteden aan de Wet Toezicht Kredietunies, die onlangs door de Eerste Kamer is aangenomen. Ook gaan we het hebben over de laatste innovatie: “het Hybride model”. Kortom, er is veel te bespreken.

Graag nodigen wij u uit om samen met ons op 10 juni ideeën en ervaringen  uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen. U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom in Hotel Postiljon te Bunnik.

Aanmelden is mogelijk via www.dagvandekredietunie.nl (let op: plaatsen zijn beperkt).

Het programma

14:00: Ontvangst.

14:30 Welkom en opening , door de dagvoorzitter.

14:35  Kredietunies in Nederland: voor ondernemers door ondernemers, door Jan Kamminga voorzitter van de Samenwerkende Kredietunies.

14:45  Kredietverlening MKB in Nederland, door het  Ministerie van Economische Zaken.

             Boodschap van de Minister van Economische Zaken Henk Kamp.

15:00 Kredietunie in de praktijk door Jan Fremeijer, voorzitter Kredietunie Brabant.

15:30 Wet toezicht Kredietunies, de mogelijkheden dankzij de nieuwe  wet, door Bjorn Schep. De Brauw, Blackstone Westbroek advocaten.

16:00 Pauze

16:30 Break out sessies

Sessie A Voor stakeholders van kredietunies
De kredietunie en haar stakeholders, mogelijke rollen van gemeenten, provincies en brancheorganisaties. Toelichting door provincies en brancheorganisaties

Sessie B Voor kredietunies en kredietunies in spé
Oprichting van een kredietunie en kredietverstrekking in de praktijk. Panel discussie waar u al uw vragen kunt stellen aan actieve Kredietunies (zowel volgens het centrale kas model als het bemiddelingsmodel). Door Hans Goorhuis (Naober krediet), Addick Land (kredietunie Haarlemmermeer), Willem Jongbloed (kredietunie Midden Nederland),en Jan Fremeijer (kredietunie Brabant).

17:15   Borrel. Napraten onder het genot van een hapje en drankje.

Er zijn ook informatiestands aanwezig van een aantal kredietunie partners zoals Credit safe en MKB doorstart.

Wij hopen dat wij u mogen verwelkomen op deze enerverende dag.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Samenwerkende Kredietunies

Georgina Friederichs
Directeur Vereniging Samenwerkende Kredietunies

Meld u aan voor deze dag via de volgende link: www.dagvandekredietunie.nl 
(Doe het snel, want er zijn beperkt plaatsen beschikbaar!)