Tot nu toe lag het aantal wanbetalers in het bedrijfsleven op een historisch laag niveau, maar onze hoge inflatie zorgt voor meer en meer problemen en de wanbetalingen zijn substantieel toegenomen in Nederland. Vooral de hoge energieprijzen spelen mkb-ondernemers ( waaronder vaak bakkkers en binnenvaartschippers..) flink parten. Grootbedrijven kunnen die hogere kosten veelal makkelijker doorberekenen dan ondernemers in het mkb. De belangrijkste reden overigens waarom bedrijven hun openstaande facturen niet kunnen betalen is, omdat hun klanten dat ook niet doen en de wanbetaling varieert nu al tussen de 30 en 80 procent.

Aantal wanbetalers in de zorg flink afgenomen - Radar - het  consumentenprogramma van AVROTROS

Meer faillissementen

Het mkb wordt getroffen door een ‘perfect storm’: hoge inflatie, personeel- en materiaaltekort plus de verwachting dat consumenten vaker de hand op de knip houden en meer bedrijven omvallen.

De faillissementen gaan fors stijgen einde 2022 en gaan door in 2023, met een toename van bijna 40 %. Die toename wordt mede veroorzaakt door het wegvallen van allerlei overheidssteun. Bovendien moeten ondernemers hun openstaande belastingrekeningen terugbetalen en andere schulden herfinancieren tegen hogere rentelasten. Ondernemers die veel energie verbruiken worstelen met hun voortbestaan en sommige staken hun productie, maar steeds meer stoppen er gewoon mee.

Onlangs meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat meer dan de helft van de ondernemers de kostenstijgingen voor een klein gedeelte of helemaal niet kan doorberekenen aan klanten. Mede hierdoor zakte in de eerste helft van dit jaar 9 procent van de ondernemers al in de rode cijfers, waarbij nog eens 15 procent geen noemenswaarde winst of verlies maakte.

Noot: zijn er coaches van kredietunies die hun ervaringen met eventuele wanbetaling via dit medium kunnen delen en tips geven hoe ze hiermee omgaan? We plaatsen ze graag.