U heeft vast wel eens gehoord van peer-to-peer (P2P-) kredietverstrekkers; platforms die ook mkb-ers die op zoek zijn naar een bedrijfslening matchen met particuliere investeerders. Maar…wist u dat er al veel langer een andere stijl van peer-to-peer-leningen bestaat?

Wat is peer-to-peer lenen?

Peer-to-peer lenen is een vrij eenvoudig concept. Neem een mkb-er die op zoek is naar een lening. Koppel deze aan een individu of een groep individuen die een deel van hun geld willen lenen als investering. Deze geldschieters dragen bij aan de totale lening en de “biedingen” worden samengevoegd om de financiering van een onderneming uiteindelijk mogelijk te maken (het zgn. volschrijven). Het creërt direct een win-winsituatie: de mkb-ondernemer krijgt zijn lening en de geldschieter/investeerder maakt rendement op de investering, allemaal dankzij peer to peer online platforms. De overeenkomst met crowdfunders is daarbij overduidelijk.

Hoe verhoudt zich dit tot een Kredietunie?

Ver voordat de eerste peer-to-peer geldschieter zijn intrede deed in de online wereld, waren er kredietunies die vanaf het begin ook al echt bezig waren met peer-to-peer bankieren. Want wanneer u “bankiert” bij een kredietunie, bent u niet alleen een klant van een kredietunie; u bent lid ( “stakeholder/shareholder”) van het gezamenlijke bedrijf dat een kredietunie in de kern is. Uw kredietunie bestaat daarbij niet om zoveel mogelijk geld aan u te verdienen, maar om samen met u te groeien en mkb-ers te helpen (en ook uzelf….) om de financiële en sociaal-maatschappelijke doelen te bereiken.

Wanneer u als mb-er op zoek naar financiering dan uiteindelijk een bedrijfslening afsluit bij een kredietunie, dan wordt u ook lid van de kredietunie. De deposito’s/ledenobligaties die door de kredietunie worden gebruikt om de financiering van uw lening te verstrekken (via de centrale kas), zijn daarbij afkomstig van andere leden van diezelfde kredietunie. 

Dus wanneer u een kredietunie gebruikt, leent u in feite van en leent u uit aan uw mkb-collega’s die ook lid zijn. Deze vorm van peer-to-peer lenen bestaat dus veel langer dan de nieuwe online platforms die tegenwoordig beschikbaar zijn. Toekomstgericht vanuit Traditie?

Voors en tegens van peer-to-peer-leningen

Online peer-to-peer lenen heeft zo zijn voordelen. Voor de ondernemer die een bedrijfskrediet aanvraagt kan men vaak een concurrerender tarief aanbieden en voor de zakelijke geldschieter geeft het direct een toegang tot een deel van de investeringsmarkt die traditioneel alleen voor banken en vermogensbeheerders is gereserveerd.

Het heeft ook zijn gevaren: als geldschieter krijgt u weliswaar toegang tot deze leningenmarkt, maar moet u ook het risico dragen dat de lening niet wordt terugbetaald.

Een risico dat u veel minder draagt ​​wanneer u uw geld stort bij een kredietvereniging, omdat het acceptatiekader en de kredietcommissie van een kredietunie veel meer checks and balances kennen (ook de leden van de kredietcommissie investeren immers mee..!) en veel meer relevante bedrijfs- en persoonlijke info kent door het directe contact met de leningnemer.

En niet te vergeten de verplichte inbegrepen service en ondersteuning van een coach vanuit de kredietunie die als vooruitgeschoven post de belangen van alle partijen waarborgt.

Conclusie:

Terwijl het online peer-to-peer lenen (en crowdfunding) haar plaats in de markt heeft ingenomen, blijft de originele vorm en werkwijze van een kredietunie nog steeds operationeel en succesvol.

Daarmee blijft een nog sterkere en stabielere vorm van peer-to-peer lenen- de kredietverstrekking bij uw lokale, sectorale of etnische kredietvereniging- het andere en het betere alternatief! 

Ga voor meer informatie over deelname aan uw plaatselijke kredietvereniging naar onze site: www.samenwerkende kredietunies.nl