Financieren zonder winstoogmerk

In een kredietunie financieren ondernemers andere ondernemers, zonder tussenkomst van een bank. Zowel de financierende ondernemer, als de ondernemer die een lening ontvangt, zijn lid van de betreffende kredietunie.

De kredietunie trekt geld aan van leden van de coöperatie en/of van professionele marktpartijen, en leent dit uit aan andere leden van de coöperatie. Dat geeft de leden van de kredietunie dus de mogelijkheid om samen te investeren in de eigen branche of regio, en het investeringsrisico te delen, zonder winstoogmerk.

De kredietunie heeft een kredietcommissie die de kredietaanvragen beoordeeld. Een kredietcommissie kan professionele externe partijen inschakelen om de kredietbeoordeling te doen. De uiteindelijke beslissing over welke kredieten gefinancierd worden en welke niet, ligt echter bij de kredietcommissie, of bij het bestuur van de kredietunie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Stap 1: U gaat op zoek naar een Kredietunie bij u in de regio of branche. Dit kan om zijn om een lening aan te vragen of lid te worden als investeerder
Stap 2: U meldt u aan bij de Kredietunie. Dit kan vaak via de website van de desbetreffende kredietunie.