Werkwijze

Financieren zonder winstoogmerk

In een kredietunie financieren ondernemers andere ondernemers, zonder tussenkomst van een bank. Zowel de financierende ondernemer, als de ondernemer die een lening ontvangt, zijn lid van de betreffende kredietunie.

De kredietunie trekt geld aan van leden van de coöperatie en/of van professionele marktpartijen, en leent dit uit aan andere leden van de coöperatie. Dat geeft de leden van de kredietunie dus de mogelijkheid om samen te investeren in de eigen branche of regio, en het investeringsrisico te delen, zonder winstoogmerk.

De kredietunie heeft een kredietcommissie die de kredietaanvragen beoordeeld. Een kredietcommissie kan professionele externe partijen inschakelen om de kredietbeoordeling te doen. De uiteindelijke beslissing over welke kredieten gefinancierd worden en welke niet, ligt echter bij de kredietcommissie, of bij het bestuur van de kredietunie.

Voor meer informatie over de opzet van een kredietunie  Starten van een kredietunie