Het is belangrijk om te werken aan de zichtbaarheid van kredietunies in Nederland“, daar zijn de Tweede Kamer en de minister van Economische Zaken het met elkaar over eens.

Vandaag werd tijdens het Algemeen Overleg van de Commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer o.a. gesproken over de financiering van het MKB in Nederland. Agnes Mulder (CDA) ging in dit overleg in op de Dag van de Kredietunie 2016, georganiseerd door de Samenwerkende Kredietunies. Zij gaf aan dat het belangrijk is dat er gewerkt wordt aan de zichtbaarheid van kredietunies in Nederland en vroeg de minister hierin om steun.

In zijn reactie ging minister Kamp uitgebreid in op de kredietunies in Nederland. Hij vindt het een waardevol initiatief, vooral omdat het een initiatief vanuit de markt is dat wordt gedragen door ondernemers voor ondernemers. Hij heeft aangekondigd tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken na de zomer nader in te gaan op de manier waarop hij de zichtbaarheid van kredietunies in Nederland gaat vergroten. Als Samenwerkende Kredietunies zijn we erg blij met deze positieve reactie van de minister.

Naast de specifieke aandacht voor kredietunies werd er ook gesproken over de evaluatie van de BMKB. MKB Nederland trok deze week aan de bel omdat zij verwachten dat de BMKB minder aantrekkelijk gemaakt gaat worden voor ondernemers. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren met een verhoging van de afsluitprovisie. De minister heeft in het AO aangegeven binnen enkele weken met een uitgebreide reactie te komen. We zullen dit nieuws op de voet blijven volgen.