Het is belangrijk om te werken aan de zichtbaarheid en vindbaarheid van kredietunies in Nederland

Onlangs werd er tijdens de VSK-bestuursvergadering o.a. gesproken over de financiering van het MKB in Nederland en onze rol als belengenorganisatie daarbinnen. Het bestuur gaf aan dat het belangrijk is dat er in 2022 verder gewerkt wordt aan de verdere zichtbaarheid van kredietunies in Nederland en vraagt haar aangesloten leden hierin om steun.

Dag van de Kredietunies 2016 op 13 juni | RegioinBedrijf

In reacties vanuit EZK en de pers blijkt dat kredietunies gezien worden als een waardevol initiatief, vooral omdat het een initiatief vanuit de markt is dat wordt gedragen door ondernemers voor ondernemers. Het bestuur heeft aangekondigd tijdens de behandeling van de begroting voor 2022 nader in te gaan op de manier waarop we de zichtbaarheid en vindbaarheid van kredietunies in Nederland gaan vergroten. Als Samenwerkende Kredietunies zijn we erg blij met de positieve reacties vanuit onze aangesloten leden.

Naast de specifieke aandacht voor de individuele kredietunies werd er ook gesproken over de evaluatie van de de verstrekte kredieten via de KKC en BMKB-C regelingen. 

Wat is een kredietunie en wanneer kun je er het beste wel en geen gebruik  van maken?

Het bestuur trekt aan de bel. Ministerie ondersteunt?

De VSK verwacht dat de overheidsregelingen nog steeds minder aantrekkelijk gemaakt gaan worden voor ondernemers door het ontbreken van een makkelijke non -bancaire toegang tot de kapitaalmarkt voor kleine kredieten en de hoge verplichte (staats-) afsluitprovisie voor borgstellingen.

Het bestuur heeft in de vergadering aangegeven binnen enkele weken met een uitgebreide reactie te komen.

We zullen het nieuws aangaande het nieuwe kabinet en haar EZK aanpak en plannen dan ook op de voet blijven volgen. Kredietunies zijn onmisbaar in een tijd waarin het mkb steeds moeilijker aan bedrijfsfinancieringen kan komen!