Zonder versoepelingen van betaalafspraken overleeft 42 procent van de mkb’ers die NOW heeft ontvangen het niet. Dat concludeert October op basis van onderzoek onder zeshonderd ondernemers. Ondernemers moeten per 1 oktober beginnen met het aflossen van uitgestelde belastingen door corona, maar 37 procent van het mkb maakt zich nog zorgen over de betaalbaarheid hiervan. 51 procent van de ondernemers geeft aan dat zij op een zeker moment gebruik hebben gemaakt van deze noodsteun, waarvan dertien procent gedurende alle termijnen. Bij 30 procent van de ondernemers is de lopende (belasting)schuld gelijk aan 10 tot 25 procent van de omzet. Al 34 procent van de ondernemers geeft te kennen überhaupt niet te zijn begonnen met het aflossen van de schulden.

ADR: Werkzaamheden accountant bij NOW-regeling te vaak ontoereikend

Mkb wordt terecht betiteld als het hart van de Nederlandse economie

Het mkb wordt terecht betiteld als het hart van de Nederlandse economie. Veel bedrijven worden nu geconfronteerd met een hoge energierekening, een tekort aan mensen en een stevige looneis. De roep om gerichte maatregelen is terecht. Versoepelingen in terugbetaling van de belastingschuld biedt direct ruimte in de liquiditeit voor ondernemingen die dit nodig hebben. Vanuit ‘Brussel’ is er zelfs al groen licht om ervoor te zorgen dat bedrijven voldoende liquiditeit hebben.

Van middelgroot tot kapper op de hoek

Vooral vrouwelijke ondernemers maken zich zorgen. De helft geeft aan het niet te overleven zonder versoepeling van betaalafspraken, tegenover 37 procent van de mannen. Qua omvang van het bedrijf zijn de zorgen overal even groot. Van het mkb met meer dan honderd werknemers tot aan de kapper of kroeg om de hoek. Ze zijn allemaal ongelooflijk ongerust of ze het einde van het jaar wel gaan halen. Bij sommigen van hen zit al hun spaargeld in de onderneming.

Het zijn moeilijke tijden. Ondernemers voelen ook de effecten van de huidige economische situatie, terwijl zij corona nog maar net te boven zijn. Stijgende kosten door inflatie en hoge energielasten zijn uitdagingen waar veel ondernemers mee te maken hebben. Om die reden mag en moet de overheid niet te zwart wit denken en past een flexibele opstelling.

Op dit moment hebben ondernemers alleen de mogelijkheid om eenmalig een betaalpauze van drie maanden aan te vragen of om hun maandbedrag per kwartaal te betalen. Dit biedt niet genoeg ademruimte, hetgeen wordt bevestigd door de cijfers uit dit onderzoek.

Aflossingsperiode steunpakket start 1 oktober

Op 1 oktober begint de aflossingsperiode van het steunpakket. Van dit steunpakket, bedoeld voor ondernemers om het hoofd boven water te kunnen houden, maakten veel ondernemers gebruik: zo’n 400.000. In april 2022 werd het steunpakket opgeheven. Een meerderheid van zo’n 270.000 ondernemers moet hier nog geld van terugbetalen. Zij krijgen vanaf 1 oktober vijf jaar de tijd om dit te doen. 

Bron: De Ondernemer