Binnenvaart Kredietunie Nederland heeft in een tijdsbestek van iets meer dan  2 maanden 4 nieuwe financieringen verstrekt; 2 voor startende ondernemers en 2 voor reeds bestaande ondernemingen.

Op 1 augustus was het voor het jonge echtpaar Piet en Anita Meijering de dag waarop zij eigenaars werden van een eigen schip, het m.s. Excelsior (naam is nu gewijzigd in ANITA), met een laadvermogen van ca. 350 ton.

De officiële overdracht vond plaats bij notaris Koppelaar in Sliedrecht, in bijzijn van Peter Boeree,  lid van de Kredietcommissie.

De handtekeningen worden gezet.

Het schip zal worden bevracht door De Europese Logistieke Vervoerderscoöperatie (ELV), een samenwerkingsverband van Belgische, Duitse, Franse en Nederlandse binnenvaartondernemingen.  (www.elv-transport.com/NL/html/index.html)

Wij wensen Piet en Anita veel succes met hun schip

Vertrek uit de haven van Moerdijk met de nieuwe eigenaren.