Het Bundesverband Crowdfunding eV is de belangenbehartiger van crowdfundingplatformen in Duitsland. In Duitsland heet dit Schwarmfinanziering. Zwermfinanciering. Duits taalpurisme….

De Duitse Bondsdag onderhandelt momenteel over de “Schwarmfinanzierungs”-begeleidingswet, die de Europese Crowdfunding Service Provider Regime-verordening in de Duitse wetgeving implementeert. Op donderdag 6 mei 2021 werd deze wet in een derde behandeling plenair aangenomen. En soms schiet de wetgever door…

“De huidige implementatie van deze wet is in tegenspraak met het doel van de Europese Verordening en zet Duitse bedrijven op een achterstand ten opzichte van hun Europese concurrenten”, zegt Uli Fricke, vice-voorzitter van de belangenvereniging. Op essentiële punten zijn de voorstellen van de Duitse regeringscoalitie namelijk in tegenspraak met het idee van de Verordening: het creëren van uniforme voorwaarden voor bedrijven die crowdfundingcampagnes in heel Europa kunnen uitvoeren.

BaFin - Recht & Regelungen - Schwarmfinanzierung

Het voorgestelde aansprakelijkheidsregime zou ervoor zorgen dat bestuurders, werknemers en commissarissen aansprakelijk zijn voor de crowdfunding met hun persoonlijk vermogen. Het voorstel wijkt dus aanzienlijk af van het aansprakelijkheidsregime op andere gebieden. Bij uitgifte van effecten met en zonder prospectus en bij kredieten en beleggingen met en zonder prospectus is alleen de uitgevende instelling aansprakelijk in geval van grove nalatigheid.

“De bestuurders van de uitgevende instellingen worden bedreigd met een aansprakelijkheidsrisico dat niet in verhouding staat tot het economische belang van de bestuurders bij het welslagen van de uitgifte”, aldus dr. Guido Sandler, CEO van het crowdfundingplatform Bergfuerst en verantwoordelijk voor de Europese regelgeving binnen de RvB van de belangenvereniging.

Crowdfunding in Duitsland wordt deels uitgevoerd met behulp van special purpose vehicles (SPV’s). Dit is overigens ook uitdrukkelijk voorzien in de ECSP-verordening. Deze SPV’s bundelen de investeringen van de investeerders en worden grotendeels via het crowdfundingplatform beheerd. 

In het geval van SPV’s worden de platformbeheerders ook bedreigd door het aansprakelijkheidsrisico. Ik ga ervan uit dat dit mede de reden zal zijn waarom veel crowdfundingplatforms niet onder het ECSP-regime zullen willen opereren.