Ik blijf het vreemd vinden. De lange termijn scenario’s van de overheid om de komende jaren met de corona-pandemie om te gaan zijn al bekend, maar naast de “snelle” beslissing om per 1 april 2022 de corona steunmaatregelen te stoppen zien we nog geen toekomstgericht “Mkb-Herstelplan”. Het mkb heeft echter nog voor €20 miljard aan schulden en hoe denken we dat deze schulden worden ingelost?

Herstelplan

Geen generieke compensatiemaatregelen meer?

Doordat nu het uitgangspunt voor toekomstig beleid is om de maatschappij zoveel mogelijk open te houden, gaat de overheid er gemakshalve vanuit dat ondernemers en werknemers zich vanaf nu aan de meeste coronamaatregelen kunnen aanpassen. Bij mogelijke nieuwe maatregelen tegen corona wil het kabinet daarom niet opnieuw generieke overheidssteun geven.

€20 miljard belastingschuld voor 278.000 (!) bedrijven

Het mkb zal de komende 5 jaar die schuld af moet lossen en reeds 220.000 ondernemers twijfelen daarom tussen stoppen en doorgaan. Het gaat hierbij om 14 procent van alle ondernemers in Nederland, die aangeven dat het bedrijf er slecht voorstaat!

Daarvan is 10 procent al bijna failliet of is aan het overleven. Al13 procent van de ondernemers heeft op dit moment schulden of betaalachterstanden, vooral bij de Belastingdienst (55 procent), toeleveranciers (25 procent) en banken (22 procent).

De instroom in de schuldhulpverlening en het aantal faillissementen is volgens de overheid nu nog geen reden tot zorg, maar er wordt in het algemeen later dit jaar wel een toename verwacht van het aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen.

Solvabiliteit verzwakt van bedrijven

Ondernemersnetwerken zij ook niet tevreden over het stoppen van de steunmaatregelen, omdat ook voor bedrijven die door willen de solvabiliteit verslechterd is. De belastingschuld drukt zwaar op de cash-flow van bedrijven en beperkt ook de mogelijkheid om aanvullende financiering aan te trekken, doordat de solvabiliteit van de bedrijven verzwakt is.

ONL roept daarom op om de terugbetaaltermijn te verlengen en MKB Nederland steunt ook deze oproep en vraagt ook om de (her)invoering van de winwin-lening om eenvoudiger eigen vermogen of achtergestelde lening aan te trekken voor mkb bedrijven.

Tot nu toe wordt hier nog niet op gereageerd vanuit de overheid.

Dit terwijl het aantal faillissementen nu toch echt begint toe te nemen en de KvK uit onderzoek concludeert dat dit alleen maar sneller gaat toenemen de komende periode.