Stel je bent een kredietunie en je hebt een horeca-ondernemer gefinancierd. Een kleine anderhalve jaar voor het uitbreken van corona stond dit bedrijf er gezond voor. Financiering was geen probleem. Het bedrijf komt echter door de maatregelen tijdens 2020 en 2021 in de problemen. Ze vraagt “overheidssteun” (het woord compensatie voor omzetverlies is beter…) en komt helaas door allerlei tekortschietende en niet efficiënte overheidssteunvoorwaarden, verwerkingsmoeilijkheden en warrige periodeomzet-regels in grote moeilijkheden. Ze roepen via de boekhouder de hulp in van hun VSK- kredietunie. Het bedrijf was/is in de kern gezond, de kredietuniecoach ziet mogelijkheden en het bestuur en de kredietcommissie van de regionale kredietunie moeten beslissen of ze een stuk overbruggingskrediet kunnen verstrekken, want de bodem is in zicht . Wat te doen?

En dan lees je dit:

“Het kabinet hoopt op een terugkeer naar de economie zoals we die voor de pandemie kenden, waarbij corona goeddeels onderdeel wordt van het gewone ondernemersrisico”. De kern van het nieuwe coronabeleid wordt het openhouden van de samenleving”.

Want dat schrijft minister Ernst Kuipers (u weet wel: Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dus niet EZK, Sociale Zaken, Armoedebeleid of Financiën…) aan de Tweede Kamer. “Iedereen moet met corona leren leven en dat betekent ook dat de “huidige generieke steun” niet houdbaar is op de lange termijn”. Generiek that is, beste lezer. Niet genereus…

Het was al eerder bekend dat het kabinet wil dat de steunregelingen anders worden ingericht. Momenteel kunnen bedrijven loonsteun en een tegemoetkoming van de vaste lasten krijgen als ze door de coronamaatregelen een stuk minder omzet draaien dan normaal. De steunpakketten werken “verstorend”, geeft het kabinet aan.

VERSTOREND?

Het lijkt erop dat de overheid aanstuurt op een “Ondernemerstoeslagenaffaire” waarbij duidelijk zal worden dat de overheid i.p.v. etnisch profileren bij de toeslagen nu opeens aan “brancheprofilering” gaat doen.

Want wat zegt onze kersverse en goeddoorbetaalde minister? “De loonsteun zorgt ervoor dat werknemers in dienst blijven in sectoren die met grote problemen kampen, terwijl in andere sectoren een grote behoefte is aan arbeidskrachten”.

Dus beste horecaffer: ga maar omscholen tot duurzaamheidsadviseur bij de gemeente, hulpje op een zorgboerderij of treinconducteur?

Lange termijn

Maar hij gaat onverdroten verder…. “Bovendien komt het belastinggeld niet altijd op de juiste plekken terecht“. Nou, dat hebben we eerder gezien en ook eerder gehoord bij andere affaires! Er worden immers nogal wat fijne en nutteloze stichtingen met het belastinggeld gefinancierd. Waarvan dan bij voorbaat al bekend is dat het geld in het luchtledige van 1 of ander CO2 paradepaardje- of partijhobby-stichting verdwijnt en juist niet bij getroffen Groningers of Limburgers terecht komt.

Uiterlijk eind maart komt hij daarom met een brief waarin het aangeeft “of en hoe” de coronasteun op lange termijn moet worden vormgegeven. Ook hier weer: wel een lange termijnplan voor de compensatie, maar niet voor andere maatregelen in een op te stellen Herstelplan. We kunnen de inhoud van de brief wel raden…

“Hierover overleggen de betrokken ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën nog” Tuurlijk: we hebben tijd zat. De deurwaarders en de curator wachten wel met de QR code in de aanslag en het UWV is nog bezig…

Toen in december het vorige kabinet zei dat ze daarbij “nog een balans te zoeken tussen overheidssteun enerzijds en ondernemersrisico anderzijds”, wisten we het al: de ondernemer is op zichzelf aangewezen.

Het besluitvormingsproces rondom coronamaatregelen wordt ook aangepast, onder meer omdat de Tweede Kamer van mening is dat de Kamer “meer zeggenschap moet krijgen over eventuele coronamaatregelen nu de directe crisissituatie voorbij is”.

Kuipers doet vervolgens zijn mondkapje weer op en stapt in de 5G regeringsauto. Het mkb in verwarring achterlatend met een soort vies gouvernementeel grensoverschrijdend gevoel. Die ondernemersstem wordt door deze Voice of The Hague zeker niet gehoord…

Dat u het weet ondernemers: de poendemie is voorbij volgens Kuipers!

En ons medelid van de kredietunie?

Hij kreeg deze week een overbrugging.

Bron: ANP/Rijksoverheid