Goed Nieuws voor Kredietunies!

Er komt dit jaar €100 miljoen subsidie beschikbaar voor de herstructurering van winkelgebieden in binnensteden en kernen. In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft staatssecretaris Mona Keijzer van EZK de contouren van de aanpak en de bijbehorende regeling. De regeling wordt, naar verwachting, eind augustus geopend. De leegstand valt inmiddels op en onze Staatssecretaris pakt dit voortvarend aan.

De retail in winkelgebieden in binnensteden en kernen staat sterk onder druk met structurele leegstand tot gevolg. De oplopende leegstand maakt binnensteden snel minder aantrekkelijk, waarbij verloedering op de loer ligt en een neerwaartse spiraal dreigt. De coronacrisis versterkt en versnelt deze ontwikkelingen, schrijft Keijzer in de brief.

Met de aanpak herstructurering van winkelgebieden in binnensteden en kernen investeert het Kabinet €100 miljoen in het realiseren van toekomstbestendige winkelgebieden en vitale binnensteden. Nieuwe functies en investeringen in ruimtelijke kwaliteit zorgen voor een nieuwe economische en sociale basis. De regeling heeft als doel om gemeenten, samen met lokale private partijen ( waaronder Kredietunies), financieel en met kennis te ondersteunen om ze zo te stimuleren om (delen van) hun winkelgebied gebiedsgericht en integraal aan te pakken.

Eind augustus start regeling

Volgens planning zal de regeling eind augustus geopend worden voor een relatief korte periode van enkele weken. 

Partijen- en dus ook Kredietunies met lopende aanvragen...- kunnen een subsidieaanvraag met daarbij een projectplan indienen. Kredietunies kunnen daarbinnen ook uitstekend samenwerken met de gemeente. Het projectplan, als onderdeel van de subsidieaanvraag, wordt beoordeeld door een Adviescommissie, bestaande uit onafhankelijke experts (bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, vastgoed, gebiedsgerichte transformatie).

Advies bij locatiebeleid voor kredietunies:

Het Vakcentrum kan ons als Kredietunies (laten) ondersteunen bij de contacten met de gemeente over een passend locatiebeleid. Daarvoor is het Vakcentrum partner in Platform De Nieuwe Winkelstraat en Lokaal Retailbelang.