Dat de cijfers van het CBS alleen maar de bedrijven meeneemt van 5 medewerkers of meer wisten we. Dat ze daarmee naar de buitenwereld een niet geheel juist beeld van het mkb schetsen ook.
De Hogeschool Utrecht onderzoekt juist de economische en persoonlijke situatie van het kleinbedrijf en komt met opvallende cijfers.
Uit het vierde onderzoek van de Kleinbedrijf Index (KB-Index), waaraan meer dan 1.000 ondernemers deelnamen (waarvan 96% minder dan 10 personeelsleden heeft en 67% zelfstandig ondernemer is), blijkt een somber beeld naar boven te komen. Het veelal (te) lage ondernemersloon en de negatieve buffers laten een zorgelijke situatie voor de kleine ondernemer zien.

36% ondernemers heeft inkomen onder bijstandsniveau
Een groot deel van de ondernemers gebruikt (pensioen- en investering)reserves en privé spaartegoeden om in de groene cijfers te blijven. Ook het inkomen blijft ver achter. Dit geld hebben ze gebruikt om hun schuldenpositie te verkleinen. Maar schokkend is de geringe stijging van het ondernemersloon. Nog steeds krijgt 36% van de ondernemers een beloning ónder bijstandsniveau. De combinatie van het aflossen van schulden vanuit privé en het uitkeren van een (te) laag salaris heeft invloed op de solvabiliteit.

Solvabiliteit daalt – 28% negatief eigen vermogen
In het rapport is terug te zien dat deze weerstandsindex (solvabiliteit) opnieuw verder daalt. Per eind september 2021 heeft 28% van de ondernemers een negatief eigen vermogen en dus geen buffer om tegenvallers op te vangen.

Ondersteuning om deze coronacrisis financieel te kunnen overbruggen is dan ook nodig.

We zien binnen de kredietunies dit jaar dan ook opnieuw een stijgende vraag naar overbruggingskrediet.

Bronnen:
Samenvatting resultaten 4e onderzoek Kleinbedrijf Index
Volledige rapportage 4e Kleinbedrijf Index