Begin november schreef de Binnenvaartkrant een artikel over de Kredietunie Binnenvaart.
Hier onder is een deel van dit artikel te lezen.

Het bestuur van de Binnenvaart Kredietunie bijeen, afgelopen zaterdag in Zwijndrecht. (vlnr) Gerlo Hobbenschot (secretaris), Johan van Wolfswinkel (vicevoorzitter), Jaco Baars (penningsmeester), Elbert Vissers (voorzitter), Krijn de Blaeij (kredietcommissie) en Jan Blonk (coaches).

Het bestuur van de Binnenvaart Kredietunie.(vlnr) Gerlo Hobbenschot (secretaris), Johan van Wolfswinkel (vicevoorzitter), Jaco Baars (penningsmeester), Elbert Vissers (voorzitter), Krijn de Blaeij (kredietcommissie) en Jan Blonk (coaches).

Het gaat goed met de Binnenvaart Kredietunie. Vijf projecten lopen en er worden nieuwe obligaties uitgegeven, waarvoor ook weer belangstelling is. De Kredietunie hield afgelopen zaterdag in Zwijndrecht haar algemene ledenvergadering.

Het beschikbare kapitaal is binnengekomen uit obligaties en leningen. Er zijn nu nieuwe obligaties uitgegeven en volgens het bestuur is daar genoeg  animo voor onder de bestaande leden. Leden zijn enerzijds kapitaalverstrekkers uit de sector en anderzijds de afnemers die projecten aanmelden waarvoor het kapitaal nodig is.Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN) U.A. is een coöperatieve vereniging.

Kans voor starters
De BKN is ontstaan vanuit de behoefte aan financieringen van investeringen waar de banken ‘nee’ verkopen, meestal onder de 250.000 euro. Door toch kredieten onder de 250.000 euro ter beschikking te stellen, hoopt de Kredietunie te bereiken dat (jonge) ondernemers worden geholpen om te voorkomen dat goede, kleinere schepen worden gesloopt. Het bestuur: “Je moet de jeugd de kans geven om te starten.”
Er is inmiddels tussen de 500.000 en één miljoen euro geïnvesteerd, verdeeld over vijf projecten, waarvan het merendeel de aanschaf van kleinere schepen betrof.

Achtergestelde lening
Er was enige discussie over hoe de kredietunie staat tegenover een bank als die medefinancier is, met name als de betreffende ondernemer wil doorstromen en grotere bedragen (dan 250.000 euro) moet lenen om een groter schip aan te schaffen. Over het algemeen eist een bank namelijk als eerste te worden afbetaald en zou de Kredietunie genoegen moeten nemen met een achtergestelde lening.
De Kredietunie is aangesloten bij de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies. Georgina Friederichs, directeur van de Samenwerkende Kredietunies, gaf zaterdag bij de ledenvergadering aan dat het via ‘Stapeldesk Credits’ ook mogelijk is om met crowdfunding een stapelfinanciering te realiseren, zonder dat de Kredietunie de zekerheden verliest.

Risicospreiding
Risicospreiding onderscheidt de Binnenvaart Kredietunie van ‘crowdfunding’. Hoewel de rentepercentages van de obligaties bij de Kredietunie bescheiden zijn, is de kans dat je je geld kwijtraakt bij de Kredietunie bijzonder klein, omdat het risico over alle projecten wordt verspreid. Alle geldstromen lopen via de centrale kas. Mislukt een project bij crowdfunding, dan is het ingelegde geld weg. Bovendien is bij crowdfunding geen sprake van coaching. En coaching verhoogt de kans op succes van een bedrijf.

De vijf projecten die lopen, lopen prima volgens het bestuur. “Betaling van aflossingen en rente vindt op tijd plaats.”
100 procent financiering is niet  mogelijk bij de Kredietunie. Er is een eis van eigen inbreng. Het bestuur raadt als dat eigen vermogen te laag is, de ondernemer aan bij vrienden en familie om steun voor de plannen te vragen.
Elbert Vissers: “Er was er één die vervolgens zo veel geld van zijn familie kreeg, dat wij niet meer nodig waren.”

Wilt u graag het helel artikel nalezen dat kan via: Binnenvaartkrant Over Kredietunie Binnenvaart