Bijzonder nieuws uit Brabant. In de link onderaan de pagina kunt u het gehele artikel terug lezen op Regio in Bedrijf.

Kredietunie Brabant kan, als eerste Kredietunie, gebruikmaken van de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) bij het verstrekken van financieringen. 

Kredietunie Brabant krijgt steun van overheid

Kredietunie Brabant mag als eerste Kredietunie gebruikmaken van Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). Het ministerie van Economische Zaken staat via deze regeling gedeeltelijk borg voor leningen van de Kredietunie. Zij kan hierdoor makkelijker financiering verstrekken aan het MKB in Brabant.

Borgstelling MKB Kredieten

Ondernemers die geld willen lenen moeten banken of andere financiers voldoende zekerheden kunnen bieden met een onderpand. Als er in het bedrijf niet voldoende zekerheden zijn om de lening te kunnen verstrekken, kan de Borgstellingsregeling als zekerheid dienen, om de financiering van het plan van de ondernemer mogelijk te maken. Tot op heden konden ondernemers alleen via de banken gebruikmaken van deze regeling. Nu kan ook Kredietunie Brabant ondernemers voordragen. Uiteraard moeten zij wel voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Steun voor Kredietunies

Met deze toekenning geeft de Rijksoverheid extra steun aan nieuwe financieringsalternatieven. Voorzitter van de Kredietunie Brabant Jan Fremeijer: ‘Door de beschikbaarheid van deze regeling hebben we meer mogelijkheden bij het verstrekken van financieringen. Het geeft niet alleen voordelen voor de financieringsaanvragers maar het dekt ook een deel van het risico van de investeerders af, hierdoor hopen we dat het financieren voor en door ondernemers interessanter wordt!’.

Ook gedeputeerde Bert Pauli (economie en internationalisering) van provincie Noord-Brabant is blij met het nieuws: ‘De provincie steunt startende kredietunies omdat zij het midden- en kleinbedrijf versterken. Nu het Rijk wil delen in het risico van de financiers, kan Kredietunie Brabant verder groeien en professionaliseren. Dat betekent meer financiering voor ondernemers door ondernemers in Brabant.’

Voor het hele artikel, klik hier