Ik ken uit mijn personal finance ervaringen de Vereniging Woekerpolis. Vanaf 2020 liggen alle massaclaim procedures tegen de verzekeraar Nationale Nederlanden stil vanwege een verzoek om advies van de Hoge Raad aangaande deze Nationale Nederlanden. Daarmee ook de activiteiten van de Vereniging Woekerpolis.

Nu komt er eindelijk weer beweging in de zaak!

Deze week ontving de Vereniging bericht dat nu (donderdag 14 november) de conclusie door de Advocaat-Generaal wordt genomen (het advies aan de Hoge Raad) in de zaak tegen verzekeraar Nationale Nederlanden.

Het gaat om een miljardenclaim en het is niet voor niets dat dit advies pas bekend gemaakt wordt, nadat de AEX is gesloten!!

Vereniging Woekerpolis.nl - Gratis aanmelden - No cure no pay

Update

Zoals u weet voert de Vereniging Woekerpolis.nl massaclaim procedures tegen de verzekeraars. Ik adviseer mijn klanten dan ook altijd om gratis lid te worden.

Als eerste hebben zij in 2013 al Nationale Nederlanden gedagvaard. In deze procedure heeft het hof Den Haag op 23 februari 2021 de knoop doorgehakt over de aan de Hoge Raad te stellen prejudiciële vragen. Het hof heeft de antwoorden van de Hoge Raad nodig om tot een uitspraak te komen. Het hof kondigde de vragen al aan in de tussenuitspraak van 31 maart 2020.

De vraagstelling is conform de wensen van de Vereniging ongewijzigd gebleven. Nationale Nederlanden probeerde op verschillende onderdelen de vraagstelling te veranderen, maar het hof is daar niet op ingegaan. De achtergrond van de vraagstelling is dat verzekeraars, zoals Nationale Nederlanden, van mening zijn dat zij voldeden aan de zogenaamde Derde Levensrichtlijn (dit is een Europese richtlijn), de daaruit voortvloeiende nationale regels en daarmee ook aan andere (Europese) regels.

De Vereniging betwist dat standpunt en vindt dat verzekeraars hun klanten beter hadden moeten informeren over de risico’s van woekerpolissen en de hoge kosten die daarop worden ingehouden. Het hof heeft nu, eenvoudig vertaald, de volgende vragen aan de Hoge Raad gesteld:

Was het destijds voldoende als de verzekeraar voldeed aan de Derde Leven richtlijn of moest de verzekeraar op grond van andere richtlijnen en normen toch meer informatie aan klanten verstrekken?

Mocht het antwoord op vraag 1 ontkennend worden beantwoord, dan is de tweede vraag of de verzekeraar op grond van Europese rechtspraak (onder andere de zaak Nationale Nederlanden/Van Leeuwen) moet voldoen aan de daarin geformuleerde criteria.

Het gaat er dan om dat de verstrekte informatie duidelijk en nauwkeurig was en noodzakelijk voor een goed begrip door de verzekeringnemer van de wezenlijke bestanddelen van de verbintenis.

Ik zit, samen met de Vereniging Woekerpolis, vanavond klaar om de conclusie te bestuderen en analyseren!