Ook het tweede jaar van de coronacrisis heeft een gat geslagen in de Nederlandse overheidsfinanciën. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was vorig jaar sprake van een overheidstekort van 22 miljard euro. Na het eerste coronajaar resteerde een tekort van 34 miljard euro.

Het tekort over 2021 komt overeen met 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schuld nam met 13 miljard euro toe, tot 448 miljard euro. Dat is 52,1 procent van het bbp, aldus het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers over de overheidsfinanciën.

Het tekort in het eerste coronajaar lag met 3,7 procent van het bbp nog boven de Europese norm van maximaal 3 procent. De schuld lag eind 2020 met 54,3 procent van het bbp ook al onder de Europese bovengrens van zestig procent. Dat de schuldquote in 2021 daalde ten opzichte van 2020, ondanks het miljardentekort, had alles te maken met de economische groei die harder steeg dan de schuld in euro’s.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Inkomsten

De inkomsten van de overheid stegen vorig jaar met ruim 25 miljard euro tot 377 miljard euro. De inkomsten uit belastingen en premies stegen met ruim 22 miljard euro, oftewel zeven procent. De btw bracht zes miljard euro meer op, wat neerkomt op negen procent. Verder kwam er negen miljard euro meer binnen via de vennootschapsbelasting, wat een toename van veertig procent betekende. Daarnaast werden meer inkomsten uit aardgas gemeld.

De uitgaven van de overheid stegen met 18 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog veertig miljard euro. Er werd in 2021 minder geld uitgegeven aan coronasteunmaatregelen om bedrijven door de crisis te helpen, zoals de NOW-loonsteun. Ook daalden de rentelasten.

Coronakosten

De overheidsconsumptie steeg met 18 miljard euro. Zo maakte de overheid allerlei kosten gerelateerd aan de coronapandemie, bijvoorbeeld voor testen, vaccins en het inrichten van callcenters.

Verder was de overheid twee miljard euro meer kwijt aan uitkeringen, zoals de AOW en toeslagen. De afdracht aan de Europese Unie steeg met meer dan tien procent, wat neerkomt op één miljard euro extra die naar Brussel werd overgemaakt. Daarnaast werd nog eens drie miljard euro uitgekeerd aan zorgverzekeraars om die voor de extra coronakosten te compenseren.

Bron: ANP/CBS