Het is altijd weer bemoedigend als cijfers aantonen dat kredietunies en andere non- bancaire financiers hun plek veroveren in de markt waaruit de banken zich terugtrekken. De tegenzin van banken om geld te verstrekken aan mkb-bedrijven is een kans gebleken voor aanbieders van alternatieve financiering. Het Nederlandse mkb krijgt steeds vaker nul op het rekest bij het aanvragen van bankfinanciering. Vaker dan elders in Europa. Dit geeft onderzoek van het CPB aan.

De Ondernemer | Alternatieve financiers slaan handen ineen om…

Wat blijkt?

Volgens het CPB kan de relatief lage concurrentie tussen grootbanken in Nederland een rol spelen bij het strikte beleid ten aanzien van mkb-financiering. Een uitstekende kans voor non bancaire financiers! Vorig jaar haalden kleine en middelgrote bedrijven meer dan €1 miljard op bij non bancaire geldverstrekkers, blijkt uit onderzoek van de Stichting MKB Financiering. Dat is maar liefst 51 procent meer dan het jaar ervoor. De meest gebruikte alternatieve financieringsbronnen zijn factoring, leasing, kredietunies en crowdfunding.

Steeds meer keuze

Voor de ondernemer op zoek naar alternatieve financiering zijn er steeds meer mogelijkheden. Factoring is de meest populaire en snelst groeiende niet-bancaire financieringsvorm voor ondernemers. Volgens Stichting MKB Financiering hebben de vier grootste factormaatschappijen in ons land vorig jaar €294,8 miljoen aan bedrijven verstrekt, Dat is 75 procent meer dan in 2017. Het totale bedrag dat met factoring gemoeid is, is waarschijnlijk een stuk hoger.

Bij leasing is de lening gekoppeld aan een object, zoals een auto of een automaat. Er zijn twee varianten: financial lease, waarbij de ondernemer een annuïtaire lening afsluit, en operational lease, waarbij hij aan het einde van de huurperiode het recht krijgt om het object te kopen. Volgens MKB Financiering zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe partijen op de markt gekomen met nieuwe producten en voorwaarden. Vorig jaar werd €244 miljoen gefinancierd door middel van leasing. Dat is een groei van maar liefst 66 procent op jaarbasis.

Tenslotte kunnen ondernemers ervoor kiezen om een ​​groep investeerders gezamenlijk een project of nieuw bedrijf te laten financieren. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht via een online crowdfundingplatform. In ruil voor een kapitaalinjectie ontvangen de investeerders rente, aandelen, een deel van de winst of korting op producten of diensten. Financiering via de crowd gaat meestal snel: vaak is het benodigde kapitaal al binnen enkele dagen of weken binnen. Een nadeel van deze constructie is dat ondernemers vertrouwelijke informatie, zoals ondernemingsplan, toekomstplannen en kredietwaardigheid, moeten delen met (onbekende) financiers. We zien dan ook steeds meer dat voor het model van financiering via een kredietunie wordt gekozen, waarbij men “anoniemer” en directer begeleid en betrokken kan laten financieren. Vorig jaar werd €237 miljoen uitgegeven aan crowdfunding, een stijging van 32 procent op jaarbasis.

Sterke verwachte groei

Volgens Stichting MKB Financiering is de sterke groei in alternatieve financieringen voor het mkb pas het prille begin van een grotere ontwikkeling: ze verwacht dat de totale teller over drie jaar op €4,4 miljard staat. Dit zou betekenen dat circa 35 procent van de totale verwachte financiering van minder dan €1 miljoen aan het midden- en kleinbedrijf afkomstig zou zijn van andere partijen dan banken. Nu is dat nog 8,3 procent.

Al met al tekenen dat ook Kredietunies in 2021 (en verder…) hun sociaal maatschappelijke en betrokken ondernemersrol kunnen innemen en verstevigen.

Kredietunies zijn er om ondernemers te blijven helpen. Waar anderen nee zeggen, zeggen wij graag ja.